Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Hyperintensionální usuzování nad texty přirozeného jazyka
Kód
GA18-23891S
Předmět výzkumu
Tento projekt je interdisciplinárně zaměřen, neboť zasahuje do tří příbuzných oborů, a to komputační lingvistiky, logiky a umělé inteligence. Soustředíme se na dva hlavní problémy, které dosud nejsou uspokojivě řešeny v současných systémech určených pro získávání znalostí z textů. Za prvé, dostatečně přesná lingvistická a logická analýza otázek a příslušných textů je nutnou podmínkou pro získávání adekvátních odpovědí. Za tím účelem aplikujeme procedurální sémantiku Transparentní intenisonální logiky (TIL), která umožňuje rozlišovat tři druhy kontextu, ve kterém se může daný výraz vyskytovat, a to extensionální, intensionální a hyperintensionální. Definice tří druhů kontextu nám umožnila navrhnout extensionální logiku hyperintensí, ve které jsou všechna extensionální pravidla usuzování platná ve všech kontextech. Za druhé, tuto teorii využijeme k získávání inferenčních znalostí z explicitních znalostí zakódovaných v rozsáhlých textů v přirozeném jazyce tak, aby systém poskytoval inteligentní odpovědi na otázky.
Rok zahájení
2018
Rok ukončení
2020
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam