Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vícekriteriální optimalizace s omezeními pomocí analýzy potenciálních ploch
Kód
GF22-34873K
Předmět výzkumu
Reálné optimalizační problémy často zahrnují řadu protichůdných kritérií a omezení. Takovéto vícekriteriální optimalizační úlohy s omezeními (CMOP) je obecně obtížné řešit. Populační metaheuristické metody jako jsou vícekriteriální evoluční algoritmy (MOEAs) jsou užitečné při řešení problému s více kritérii. Rostoucí počet kritérií a přítomnost mnoha omezení však zásadním způsobem omezujich jejich výkonnost. Analýza potenciálních ploch je efektivní metodou pro charakterizaci optimalizačních problémů, ladění algoritmů a zlepšení jejich výkonnosti. V rámci tohoto projektu rozšíříme koncept potenciálních ploch pro oblast vícekriteriální optimalizace s omezeními a zlepšíme výkon MOEAs v oblasti spojitých vícekriteriálních optimalizačních úloh s omezeními. V projektu toho docílíme pomocí návrhu nových metod pro modelování potenciálních ploch, vývoje původních postupů pro identifikaci a extrakci jejich klíčových vlastností, nové sady testovacích CMOP reflektující vlastnosti reálních problémů a důslednou validací navržených postupů.
Rok zahájení
2022
Rok ukončení
2024
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma
Typ
Mezinárodní grantové projekty Lead Agency (GF)
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam