Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Multimediální podpora předmětu Fukcionální programování
Kód
RPP2021/18
Předmět výzkumu
V rámci řešení projektu bude realizována multimediální podpora předmětu Funkcionální programování. Jde o povinný předmět vyučovaný v 1. ročníku bakalářského studia na katedře informatiky. Předmět byl do výuky nově zaveden v AR 2019/20. Předmět je prakticky zaměřený a seznamuje posluchače se základy programování s využitím funkcionálního stylu. Hlavním výstupem projektu bude příprava multimediálního obsahu, který usnadní zejména samostudium. Připravené výukové materiály tak budou použitelné jak pro prezenční, tak pro kombinované studenty. Předpokládá se, že většina připravených materiálů bude k dispozici jak v české, tak anglické verzi.
Rok zahájení
2021
Rok ukončení
2021
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam