Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Hyperintensionální logika pro analýzu přirozeného jazyka
Kód
GA15-13277S
Předmět výzkumu
Projekt má jako hlavní cíl stanovenu počítačově podporovanou lingvisticko-logickou analýzu přirozeného jazyka, a to především češtiny a angličtiny. Navrhovaný projekt bude rozvíjet logický rámec Transparentní intensionální logiky (TIL), což je jeden z hlavních představitelů systémů procedurální sémantiky, a to zejména jeho aplikací v oblasti zpracování přirozeného jazyka, komunikace a usuzování. Dokončíme úspěšně nastartovaný projekt návrhu a vývoje inferenčního stroje pro TIL s využitím jeho komputační varianty, tj. funkcionálního programovacího jazyka TIL-Script. Projekt je interdisciplinární, neboť jsme přesvědčeni, že logická analýza jazyka musí navazovat na výsledky analýzy lingvistické. Proto bude do výzkumu zahrnuto využití nástrojů komputační lingvistiky, logiky, filosofie a informatiky.
Rok zahájení
2015
Rok ukončení
2017
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam