Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Víte, že...?

Jak jsme vznikli...

Katedra aplikované elektroniky historicky navazuje na tradici Katedry elektrických strojů a pohonů, která byla založena 1.4.1977 jako jedna ze tří kateder rozdělením původní katedry Elektrotechniky. Po reorganizaci Katedry elektrických strojů a pohonů vznikla v roce 1987 Katedra elektroniky a elektrických pohonů. Založení katedry vyplynulo z odezvy na rostoucí úlohu elektroniky, mikroelektroniky, výkonové elektroniky a informatiky v průmyslu, na kterou VŠB – TU Ostrava reagovala zahájením studia oborů Inženýrská informatika a Měření a regulační technika. Tehdejší Katedra elektroniky a elektrických pohonů zajišťovala výuku předmětů s elektronickým zaměřením v oborech silnoproudé i slaboproudé elektrotechniky.

Garantujeme...

Katedra aplikované elektroniky garantuje výuku v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech Aplikovaná elektronika a Automobilové elektronické systémy a v doktorském studijním programu Elektrotechnika. V rámci garantovaných studijních programů pro oblast aplikované elektroniky probíhá výuka v předmětech zaměřených na analogovou techniku, výkonovou elektroniku, elektrické regulované pohony a mikroprocesorovou techniku. Pro oblast automobilové elektroniky jsou to předměty se zaměřením na modelování a simulace automobilových systémů, senzorických systémů, automobilové elektroniky a diagnostiky. Při studiu se taktéž uplatňuje projektově orientovaná výuka.

Zkoumáme...

Zabýváme se modernizací a optimalizací elektronických zařízení v oblasti průmyslové elektroniky a elektrických pohonů, vývojem a realizací nových řídicích metod elektrických regulovaných pohonů, vývojem a realizací moderních výkonových polovodičových měničů, využitím nových principů spínání a optimalizací řídicích algoritmů moderních topologií výkonových měničů, optimalizací řízení a zvyšování kvality elektrické energie s využitím polovodičových měničů, návrhem a dimenzováním polovodičových měničů pro systémy akumulace elektrické energie a výzkumem a vývojem v oboru automobilové elektroniky a diagnostiky vozidel.