Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Modernizace stanoviště pro sběr dat v elektrických regulovaných pohonech
Kód
IRP/2018/227
Řešitel
Rok zahájení
2018
Rok ukončení
2018
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
IRP
Typ
Rozvojový program IRP
Předmět výzkumu
Studenti doktorského studia na Katedře elektroniky jsou vedle řešení svých disertačních prací aktivně zapojeni do realizace inovací laboratorních pracovišť pro praktickou výuku a experimentální činnost. V rámci podávaného projektu bude systematicky navázáno na tvorbu výukových pracovišť pro moderní způsoby řízení elektrických regulovaných pohonů. Činnost řešitelského týmu bude spočívat ve využití vyvíjeného mikropočítačového systému s digitálním signálovým procesorem (Texas Instruments) pro sběr dat, využití školní verze programu Matlab Simulink pro trénování umělých neuronových sítí a pro následnou implementaci řídicích algoritmů elektrických pohonů do výše uvedeného mikropočítačového systému. Ph.D. studenti a vybraní studenti magisterského studia navrhnou modifikaci stávajícího řídicího systému pro možnost sběru dat z laboratorního stanoviště s asynchronním motorem, provedou sběr trénovacích dat, které následně využijí pro trénovaní umělých neuronových sítí v programu Matlab Simulink.
Zpět na seznam