Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace mikropočítačového řídicího systému pro potřeby výuky
Kód
RPP2019/63
Řešitel
Rok zahájení
2019
Rok ukončení
2019
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
Studenti doktorského studia na Katedře elektroniky jsou vedle řešení svých disertačních prací aktivně zapojeni do realizace inovací laboratorních pracovišť pro praktickou výuku a experimentální činnost. Činnost řešitelského týmu bude spočívat v návrhu a realizaci mikropočítačového řídicího systému pro potřeby stávajícího i nového navazujícího magisterského studijního programu (Aplikovaná elektronika, Automobilové elektronické systémy). Řídicí systém bude založen na mikrokontroléru pracujícím s plovoucí řadovou čárkou a musí disponovat řadou funkcí a periferií s ohledem na požadavky předmětů, ve kterých bude systém využíván. V rámci podávaného projektu vznikne i podrobný popis dvou nových laboratorních úloh.
Zpět na seznam