Skip to main content
Skip header
Title
Zvyšování ochrany životního prostředí ve vazbě na výskyt endogenních požárů důlních odvalů a skládek průmyslových odpadů, včetně jejich modelování a predikce šíření
Code
TA01020282
Solver
Start year
2011
End year
2013
Provider
Technologická agentura
Category
Obecná forma
Type
ALFA - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje (2011-2016)
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back