Skip to main content
Skip header

2022

Code Title Start year End year
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026776 Automated system for calibrating end gauges up to 100 mm 2022 2023
HS4502203 Porche Engineering Servic 2022 2022
SP2022/11 Vývoj algoritmů a systémů pro řídicí, monitorovací a bezpečnostní aplikace VIII 2022 2022
SP2022/19 Control of the technological systems with RAES 2021 2022 2022
SP2022/34 Pokročilé metody zpracování signálů IV: bioinspirované algoritmy 2022 2022
SP2022/88 Virtual Instrumentation for test and measurement systems IX. 2022 2022
SP2022/98 Biomedicínské inženýrské systémy XVIII 2022 2022

2021

Code Title Start year End year
FW03010392 A comprehensive system for the development of non-invasive fetal ECG monitoring 2021 2024
EG20_321/0024287 Výzkum a vývoj inovované technologie pro detekci děr v kovovém pásu 2021 2023
EG20_321/0024338 Development and implementation of complex monitoring systems for the stability conditions of rock massif and building structures located below the water surface 2021 2023
EG20_321/0024367 Výzkum a vývoj inteligentního parního ventilu 2021 2023
EG20_321/0024858 Research and development of a new MEDIMONITOR system for intelligent forecasting of diagnosis development 2021 2023
EG20_321/0025155 New modular platform for biometric carrier device with one analysis of physiological quantities 2021 2023
FW03010194 Development of a System for Monitoring and Evaluation of Selected Risk Factors of Physical Workload in the Context of Industry 4.0 2021 2023
HS4502110 ELVAC, a.s., Konečný 2021 2022
LTE220001 E-Town - Development of super-light, long-range small electric vehicles for intergenerational, urban e-mobility concepts powered by smart infrastructure 2021 2022
HS4502101 DATASYS s.r.o.,Hájovský,5 2021 2021
HS4502102 Vitesco Technologies Czec 2021 2021
HS4502104 YAKNA s.r.o., Augustynek, 2021 2021
HS4502105 SG Geotechnika,Hájovský,5 2021 2021
HS4502106 Fakultní nemocnice Ostrav 2021 2021
RPP2021/30 Příprava odborných 2021 2021
SP2021/112 Biomedical Engineering Systems XVII 2021 2021
SP2021/123 Virtual Instrumentation for test and measurement sytems VIII. 2021 2021
SP2021/29 Vývoj algoritmů a systémů pro řídicí, monitorovací a bezpečnostní aplikace VII 2021 2021
SP2021/32 Pokročilé metody zpracování signálů III 2021 2021
SP2021/34 Control of the technological systems with RAES 2021 2021 2021

2020

Code Title Start year End year
CZ.11.3.119/0.0/0.0/18_031/0002219 Practical program for training personnel developing a low-carbon economy at the border II 2020 2023
856670 GeoUS (Geothermal Energy in Special Underground Structures) 2020 2022
EG17_147/0020565 Automated design of control systems by methods of industry 4.0 with support of virtual technologies 2020 2022
EG19_262/0020003 Modular Camera TQC Tester with Artificial Inteligence Elements 2020 2022
EG19_262/0020242 Development of a complex sensor system for effective control of magnetic resonance imaging 2020 2022
FW01010103 Robotic experimental workplace for accurate evaluation of product quality 2020 2022
HS4502004 YAKNA,Peter,5837 2020 2021
HS4502007 Tesla Medical,Peter,5837 2020 2021
EG17_176/0015665 Development of multifunctional sensor UNIOR 2020 2020
HS4502001 TESLA Medical,Peter,5837 2020 2020
HS4502003 TESLA Medical, Peter, 583 2020 2020
HS4502006 E.ON Distribuce,a.s.,Bilí 2020 2020
RPP2020/139 Rozšíření senzoriky odpovídající konceptu Průmysl 4.0 pro inovaci laboratorních úloh v laboratořích průmyslové automatizace 2020 2020
SP2020/151 Virtuální instrumentace pro oblast měření a testování VII. 2020 2020
SP2020/156 Pokročilé metody zpracování signálů II 2020 2020
SP2020/42 Vývoj algoritmů a systémů pro řídicí, monitorovací a bezpečnostní aplikace VI 2020 2020
SP2020/55 Biomedical Engineering Systems XVI 2020 2020

2019

Code Title Start year End year
FV40132 Development of an autonomous off-grid system for bidirectional communication with wireless nodes 2019 2022
EF18_070/0010219 International Mobility in Biomechanical Energy Generator to Identify Daily Life Activities 2019 2021
TH04010428 Research of robotization possibilities focused on the assembly technology of metal products with rubber 2019 2021
TK02020050 Robotic transport and fixation monobloc of disposal canisters with spent nuclear fuel, with an automated process of safe transport into the deep repository on the rail vehicle 2019 2021
TL02000313 Intelligent neuro-rehabilitation system for patients with acquired brain damage in early stages of treatment 2019 2021
HS4501902 Národní dřevařský klastr, 2019 2020
HS4501907 BABY patron s.r.o.,Martin 2019 2020
HS4501901 Národní Energetický Klast 2019 2019
HS4501904 Mediatrade,Peter,5837 2019 2019
HS4501905 ELVAC a.s.,Koziorek,5950 2019 2019
HS4501906 KAIPAN, s.r.o., Horák, 93 2019 2019
RPP2019/69 Inovace pro rozvoj skupiny předmětů Průmyslová robotika 2019 2019
RPP2019/70 Rozšíření vybavení těžké laboratoře ADC o prostředky vizuální inspekce 2019 2019
SP2019/107 Vývoj algoritmů a systémů pro řídicí, monitorovací a bezpečnostní aplikace V 2019 2019
SP2019/118 Virtuální instrumentace pro oblast měření a testování VI. 2019 2019
SP2019/152 Biomedical Engineering Systems XV 2019 2019
SP2019/165 Control of technological systems with RAES 2019 2019 2019
SP2019/85 Pokročilé metody zpracování signálů 2019 2019

2018

Code Title Start year End year
CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001155 Zvýšení uplatnitelnosti českých a polských absolventů technických oborů 2018 2021
TH03010468 Integrovaný aktivní monitorovací systém pro pacienty s externími kardiostimulátory 2018 2021
TL01000302 Medical devices development as an effective investment for public and private entities 2018 2021
HS4501805 TESLA Medical,Peter,5837 2018 2019
HS4501808 Gymnázium a SŠ elektrotec 2018 2019
TF04000049 Smart cushion pin 4.0 2018 2019
TH03010424 Vývoj zařízení pro vzdálené ověření správné funkce externích kardiostimulátorů 2018 2019
HS4501801 MICROSYS,Koziorek,5951 2018 2018
HS4501802 MEDIATRADE,Peter,5837 2018 2018
HS4501803 INTERGAZE,s.r.o.,Peter,58 2018 2018
HS4501804 Varroc Lighting Systems,K 2018 2018
HS4501806 Fakultní nemocnice Ostrav 2018 2018
HS4501807 ArcelorMittal, Horák, 933 2018 2018
IRP/2018/217 Rozšíření vybavení laboratoře programovatelných automatů o prostředky pro výuku průmyslového IoT 2018 2018
SP2018/160 Vývoj algoritmů a systémů pro řídicí, monitorovací a bezpečnostní aplikace IV 2018 2018
SP2018/164 Biomedical Engineering Systems XIV 2018 2018
SP2018/170 Virtual instrumentation for test and measurement 2018 2018
SP2018/183 Control of technological systems with RAES 2018 2018 2018

2017

Code Title Start year End year
FV20519 Development of MEMS for monitoring of earth formations instability. 2017 2020
HS4501713 Fakultní nemocnice Ostrava,Augustynek,58 2017 2020
EG15_019/0004315 Modular control system for dynamic drives of high security. 2017 2019
EG15_019/0004694 Research and development of progressive systems for early warnings in case of critical situations threatening the security and stability of buildings, including proposals of remediation measures for elimination of danger. 2017 2019
EG15_019/0004919 Ultrasonic measurements of liquid UREA level and concentration. 2017 2019
EG15_019/0004955 Energy harvesting from medium or neighbourhood without battery power for measuring energy consumption for use in metrology Smart Grid network 2017 2019
GA17-03037S Investment evaluation of medical decvices development 2017 2019
HS4501706 ČEZ Distribuce,a.s.,Bilík,5955 2017 2018
HS4501708 Město Rožnov p.R.,Santarius,5957 2017 2018
HS4501711 Varroc Lighting Systems,s.r.o.,Kašík,599 2017 2018
HS4501701 ELVAC,Koziorek,5950 2017 2017
HS4501703 ČEZ Distribuce, a.s., Santarius 5957 2017 2017
HS4501704 Medical Monitor,Černý,5992 2017 2017
HS4501707 HUPL,Slanina,5888 2017 2017
HS4501710 E.ON Distribuce, a.s.,Bilík,5955 2017 2017
RPP2017/194 Vybavení pro výuku rapid prototypingu pro průmysl 4,0 2017 2017
SP2017/128 Virtuální instrumentace pro oblast měření a testování IV. 2017 2017
SP2017/150 Řízení technologických soustav s OAZE 2017 2017 2017
SP2017/158 Vývoj algoritmů a systémů pro řídicí, monitorovací a bezpečnostní aplikace III 2017 2017
SP2017/161 Biomedicínské inženýrské systémy XIII 2017 2017

2016

Code Title Start year End year
FV10422 Research and development of optical and fibre-optic temperature sensors for automotive applications. 2016 2019
FV10706 Research and development of intelligent sensor network to monitor the safety barriers for geotechnical use. 2016 2019
HS4501614 Národní energetický klastr,Žídek,5959 2016 2018
Partnerství s VŠB - TUO pro transfer znalostí v oborech biomedicínského inženýrství 2016 2018
HS4501612 Ortopedické protetiky,Černý,5992 2016 2017
HS4501613 SHIFT,Žídek,5959 2016 2017
HS4501621 Obec Ostravice,Horák,3993 2016 2017
Kolokační centrum pro výzkum řídicích, informačních a komunikačních technologií pro Průmysl 4.0 2016 2017
BFN-086 Future of the exploitation of renewable and alternative energy sources 2016 2016
HS4501601 ING corporation,Černý,5992 2016 2016
HS4501602 Varroc Lichting Systems,Konečný,5996 2016 2016
HS4501603 Technické služby Opava,Horák,9338 2016 2016
HS4501606 ČEZ Distribuce,Santarius,5957 2016 2016
HS4501607 BeePartner,Horák,9338 2016 2016
HS4501610 MEDIATRADE s.r.o.,Augustynek 5852 2016 2016
HS4501611 E.ON Česká republika,Bilík,5955 2016 2016
HS4501618 HUDEČEK SERVICE,Santarius,5957 2016 2016
HS4501620 TECO,Vala,3998 2016 2016
RPP2016/94 Inovace předmětů zaměřených na pokročilé metody programování řídicích systémů 2016 2016
SP2016/146 Virtuální instrumentace pro oblast měření a testování III 2016 2016
SP2016/162 Vývoj algoritmů a systémů pro řídicí, monitorovací a bezpečnostní aplikace II 2016 2016
SP2016/183 Řízení technologických soustav s OAZE 2016 2016 2016
SP2016/81 Biomedicínské inženýrské systémy XII 2016 2016

2015

Code Title Start year End year
HS4501512 "KurzyKNX",Vaňuš,5856 2015 2017
HS4501508 Detekce vady filtru pomocí rozpoznávání obrazu 2015 2016
FRVS2015/204 Modelování a analýza kardiovaskulárního systému 2015 2015
HS4501501 Napájení sluncem,Horák,3138 2015 2015
HS4501506 ARCADIS CZ,Hájovský,5859 2015 2015
IRP2015/2 The platform for testing of new technologies Smart CPIT3 2015 2015
SP2015/154 Vývoj algoritmů a systémů pro řídicí, monitorovací a bezpečnostní aplikace 2015 2015
SP2015/179 Biomedicínské inženýrské systémy XI 2015 2015
SP2015/181 Virtuální instrumentace pro oblast měření a testování II 2015 2015
SP2015/184 Řízení technologických soustav s OAZE 2015 2015

2014

Code Title Start year End year
TA04021687 Research and development of a heater of steam-air mixture for the Flexible Energy System 2014 2017
HS4501408 Disam RT,Srovnal,5999 2014 2016
CZ.3.22/3.100/12.03337 Spolupráce mezi TU Ostrava a Politechnikou Opolskou ve vědě a výchově studentů a doktorandů o oborech elektrotechniky, energetiky a informatiky 2014 2015
FRVS2014/154 Inovace předmětů zaměřených na Virtuální instrumentaci a měření 2014 2014
HS4501401 Bike Fun International,Koziorek,5261 2014 2014
HS4501402 Pars Komponenty,Koziorek,5261 2014 2014
HS4501403 ENVIROPOL,Santarius,4279 2014 2014
HS4501404 FNO,Penhaker,5853 2014 2014
IRP/2014/233 Sdílení znalostních a laboratorních kapacit pro biomedicínské inženýrství a bioinformatiku 2014 2014
SP2014/156 Mikroprocesorové systémy pro řídicí a monitorovací aplikace 2014 2014
SP2014/185 Virtuální instrumentace pro oblast měření a testování. 2014 2014
SP2014/188 Řízení technologických soustav s OAZE pro komplexní systémy 2014 2014 2014
SP2014/194 Biomedicínské inženýrské systémy X 2014 2014

2013

Code Title Start year End year
FRVS2013/147 Tvorba laboratorních úloh pro měření teploty, tlaku a průtoku kapalin 2013 2013
FRVS2013/910 Inovace laboratoří na katedře Kybernetiky a biomedicínského inženýrství 2013 2013
HA450308 SG-Geoinženýring, Hájovský 4221 2013 2013
HS450315 Fakultní nem. Ostrava, Penhaker 3510 2013 2013
HS450318 KMC Group, Macháček,3497 2013 2013
HS450319 KMC Group, Macháček,3497 2013 2013
HS450320 Arcadis CZ,Hájovský,4221 2013 2013
SP2013/135 Řízení technologických soustav s OAZE pro komplexní systémy. 2013 2013
SP2013/168 Metody sběru a přenosu dat v distribuovaných systémech 2013 2013
SP2013/203 Testování vlastností speciální měřicí techniky pro elektroenergetiku se zaměřením na Smart Grids. 2013 2013
SP2013/35 Biomedicínské inženýrské systémy IX 2013 2013

2012

Code Title Start year End year
TE01020197 Centrum aplikované kybernetiky 3 2012 2019
FR-TI4/327 Výzkum možností komplexní revitalizace skládek průmyslového odpadu včetně využití jejich potenciálu, vývoj měřících systémů pro dálkový monitoring, tvorba metodických pokynů a vzorových projektů pro provádění revitalizace a optimalizace skládek. 2012 2015
EE2.4.31.0031 NETFEI - Networks and partnership development the Faculty of Electrical Engineering and Computer Science VSB-TUO and private sector and universities 2012 2014
LH12183 Smart instrumentation - Development of advanced measurement systems for electrical energy transmition and distribution. 2012 2014
22410320029 Spolupráca medzi ŽU v Žiline a VŠB-TU Ostrava na zvyšovaní kvality vzdelávania a prípravy výskumných pracovníkov v oblasti elektrotechniky 2012 2013
HS450204 BRANO, Koziorek, 5261 2012 2012
SP2012/111 Sběr a zpracování dat z rozsáhlých distribuovaných systémů II 2012 2012
SP2012/114 Biomedicínské inženýrské systémy VIII 2012 2012
SP2012/144 Testování vlastností PQA a PMU pro účely SmartGrids II. 2012 2012
SP2012/182 Řízení technologických soustav s OAZE zajišťujících nezávislý dlouhodobě udržitelný rozvoj komplexních systémů. 2012 2012
SP2012/75 Uživatelsky adaptivní systémy II 2012 2012

2011

Code Title Start year End year
CZ.1.07/2.2.00/28.0322 Informatics in telemedcine 2011 2014
CZ.1.07/2.4.00/17.0113 Podpora spolupráce a vytvoření sítě partnerů mezi institucemi terciálního vzdělávání, VaV pracovišti a veřejným sektorem v oblasti urgentní medicíny, medicíny katastrof a hromadných neštěstí 2011 2014
TA01010632 SCADA systém pro řízení a monitorování procesů v reálném čase 2011 2013
TA01020282 Zvyšování ochrany životního prostředí ve vazbě na výskyt endogenních požárů důlních odvalů a skládek průmyslových odpadů, včetně jejich modelování a predikce šíření 2011 2013
HS450105 Hegas, Koziorek, 5261 2011 2011
HS450106 SG Geoinženýring, Hájovský, 4221 2011 2011
HS450108 VÍTKOVICE POW ENGINEER,Nevřiva 3135 2011 2011
ROZP2011/19/19 Integrace zdravotně hadicapovaných studentů se specifickými potřebami do studia na VŠB-TU Ostrava 2011 2011
SP2011/161 Testování vlastností PQA a PMU pro účely SmartGrids 2011 2011
SP2011/21 Biomedicínské inženýrské systémy VII 2011 2011
SP2011/22 Smart User Adaptive Systems 2011 2011
SP2011/45 Sběr a zpracování dat z rozsáhlých distribuovaných systémů 2011 2011

2010

Code Title Start year End year
CZ.1.07/2.2.00/15.0112 Biomedical engineering at VSB - TU Ostrava 2010 2013
CZ.3.22/2.3.00/09.01525 Spolupráce mezi VŠB-TU Ostrava a Politechnikou Opolskou ve vzdělávání v oblasti automatizace, elektrotechniky a informatiky 2010 2013
FR-TI2/273 Výzkum a vývoj progresivních metod dálkového monitoringu fyzikálně-mechanických veličin včetně bezdrátového přenosu a zpracování dat 2010 2013
OP VK CZ.1.07/2.2.00/15.0113 Innovation of study branches guaranteed by Department of Measurement and Control, VSB-TU Ostrava 2010 2013
CZ.1.07/1.1.07/02.0075 Biomedical technology on secondary school 2010 2012
HS450008 Spolupráce s VEC, Koziorek, 5261 2010 2011
HS450011 ČEZ distribuce, Santarius, 4279 2010 2011
HS450012 ČEZ distribuce, Santarius, 4279 2010 2011
HS450013 ČEZ distribuce, Santarius, 4279 2010 2011
1221420234 Analysis of measurement methods of rock massif characteristics in relation to heat pump operation 2010 2010
HA455903 Fakultní nemocnice,Penhaker, 3510 2010 2010
HS450001 SG-Geoinženýring, Hájovký, 4221 2010 2010
HS450002 EVKAnet, Hájovský, 4221 2010 2010
HS450003 ELVAC, Santarius, 4279 2010 2010
HS450004 Ústav poč. techniky, Kotzian, 9337 2010 2010
HS450005 Ústav poč. techniky, Kotzian, 9337 2010 2010
HS450006 SG-Geoinženýring, Hájovský,4221 2010 2010
HS450007 VVUÚ, Kotzian, 9337 2010 2010
HS450009 ČEZ Měření, Santarius, 4279 2010 2010
HS450010 TRIMR, Žídek, 1401 2010 2010
HS450014 Ministerstvo prům. a obch.Srovnal,3137 2010 2010
ROZP2010/19/14 Personal development of research teams in Department of Measurement and Control and Department of Aplied Mathematics. 2010 2010
ROZP2010/CSM43 Integrace zdravotně handicapovaných studentů a studentů se specifickými potřebami do studia na VŠB-TU Ostrava 2010 2010
SP/2010165 Vývoj a využití nových metod pro návrh a realizaci embedded systémů 2010 2010
SP/2010190 Biomedicínské inženýrské systémy VI 2010 2010

2009

Code Title Start year End year
FR-TI1/073 Vývoj energetického systému 2009 2012
FR-TI1/223 Komlexní řešení pohonné jednotky elektromobilu 2009 2012
GA102/09/1003 Modelování vysokoteplotních výměníků tepla a využití modelů pro optimální regulaci výměníků 2009 2011
HA455901 SG-Geoinženýring-Hájovský, 4221 2009 2010
HA455902 Napájení sluncem - Horák, 3138 2009 2010
HA455905 Ministerstvo prům. a obch.,Srovnal, 3137 2009 2010
HA455907 EUREX MEDICA,Ing.Penhaker,3510 2009 2010
3/005/08/2 University education development in the area renewable and alternative energy sources 2009 2009
CD-DIP 2009 Conceptual Design and Development of Innovative Products (CD-DIP) 2009 2009
FR-TI1/231 Komplexní automatizace řízení autonomně napájené sluneční clony 2009 2009
HA455904 ČEZ -Santarius, 4279 2009 2009
HS450901 Carbide Morava,Santarius,4279 2009 2009
HS450903 ČEZ měření, Santarius,4279 2009 2009
HS450905 Atel Energetika Zlín, Santarius, 2009 2009
ROZP2009/19/13 Analýza struktury stávajícícho oboru Biomedicínský technik 2009 2009
ROZP2009/19/14 Popularizace vodíkových technologií, popularizace mobilních robotických systémů 2009 2009
ROZP2009/19/15 Personální rozvoj Laboratoře programovatelných automatů a distribuovaných řídících systémů a Laboratoře palivových článků 2009 2009
ROZP2009/C42 Integrace zdravotně handicapovaných studentů a studentů se specifickými potřebami do studia na vysoké škole. 2009 2009

2008

Code Title Start year End year
GA102/08/1429 Safety and security of networked embedded system applications 2008 2010
HA455814 ISOTRA - Horák, 3138 2008 2010
CD-DIP Conceptual Design and Development of Innovative Products (CD-DIP) 2008 2008
HS450801 AK:Kval.el.energie,Santarius,4279 0%DPH 2008 2008
HS450802 ENVIRAL, SANTARIUS, 4279 2008 2008
HS450803 ČEZ měření, Santarius,4279 2008 2008
ROZP2008/CSM20 Integration of disabled students into the study at VSB-Technical University Ostrava 2008 2008

2007

Code Title Start year End year
ROZP2007/C23 Integrace zdravotně handicapovaných studentů do studia na VŠB-TU Ostrava 2007 2007
ROZPR2007/216 Rozvoj moderního přístrojového vybavení pro výuku měření v oblasti informačních a komunikačních technologií 2007 2007

2006

Code Title Start year End year
GA102/06/1742 EXPERIMENTÁLNÍ TESTOVACÍ SYSTÉM PRO REAL-TIME DATABÁZE 2006 2008
ROZP2006/416 2006 2006

2005

Code Title Start year End year
CZ.04.1.03/3.2.15.1/0020 Rozvoj oboru biomedicínská technika a zvýšení uplatnitelnosti jeho basolventů na trhu práce v návaznosti na zákon číslo 96/2004 Sb. 2005 2007
21711C5027 Cooperation of Technical University of Ostrava and Politechnika Opolska in the rational using of energy 2005 2006
HS450501 2005 2005
HS450502 2005 2005
HS450503 2005 2005
HS450504 2005 2005
HS450505 2005 2005
HS450506 2005 2005
HS450507 2005 2005
HS451502 2005 2005

2003

Code Title Start year End year
GA102/03/1551 Power quality in distribution network in liberalised electricity market 2003 2005

2001

Code Title Start year End year
ME 409 Technical methods for efficient power utilisation with a view to regional distribution networks 2001 2001

1999

Code Title Start year End year
GA102/99/0665 Research and development of technical tools based on virtual instrumentation for monitoring and analysis of interference in power networks 1999 2001
GA102/99/1000 Keeping the quality of an electric power with an accrual of disturbing influences level in distribution networks 1999 2001

1996

Code Title Start year End year
IN96003 VXI Measurment System 1996 1996

1995

Code Title Start year End year
GA102/95/1091 The measures for the living environment protection connected with harmonics and voltage fluctuation increase during the iron works modernization 1995 1997