Skip to main content
Skip header
Title
Vývoj algoritmů a systémů pro řídicí, monitorovací a bezpečnostní aplikace IX
Code
SP2023/009
Solver
Solution period
01. 01. 2023 - 31. 12. 2023
Summary
The project is focused on applied research in the field of embedded systems, signal processing, control systems, systems for robotics and functionally safe applications, implementation of control algorithms and their simulation. The project builds on outputs of the the previous project (Development of algorithms for control, monitoring and safety applications VIII) and further expands it. The main purpose of the proposed project is to support doctoral students in their academic activities in one of the target areas of the project with an emphasis on their later independent publication and research activities.
Team of the project
Ing. Martin Stankuš, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
doc. Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
doc. Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
doc. Ing. Jaromír Konečný, Ph.D.
Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
Ing. Radim Hercík, Ph.D.
Ing. Blanka Filipová, Ph.D.
doc. Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
Ing. Martin Pieš, Ph.D.
Ing. Martin Mikolajek, Ph.D.
Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
Ing. Monika Adamíková, Ph.D.
Ing. Jan Velička, Ph.D.
Rostislav Mamčař, DiS.
Ing. Jiří Konečný
Ing. Kamil Bančík
Bc. Vojtěch Kudláček
Bc. Lucie Zámečníková
Bc. Adam Bátrla
Bc. Tomáš Jahn
Ing. Jan Zemánek
Ing. Karolína Gaiová
Ing. Tereza Kučová
Ing. Miroslav Mikuš
Ing. Jan Choutka
Ing. Melvin Alexis Lara de Leon
Ing. Adam Vůjtek
Ing. Alfons Václavík
Goal of the project
Cílem projektu je rozvoj aktivit aplikovaného výzkumu v oblasti průmyslových a vestavěných měřicích/řídicích systémů. Důraz bude kladen na zapojení studentů magisterského a doktorského studia do řešení specifikovaných témat s cílem motivace talentovaných studentů k spolupráci na VaV činnosti. Kromě realizace dále uvedených výstupů bude vedlejším cílem projektu také personální rozvoj a rozšíření odborné skupiny tak, aby byla schopna řešit připravované projekty aplikovaného výzkumu ve spolupráci s průmyslovými partnery.

Projekt vychází z dlouhodobé výzkumné činnosti odborné skupiny Průmyslové automatizace a počítačů pro řízení (Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství, FEI, VŠB-TUO). Projekt navazuje na v minulosti dosažené výsledky a dále je rozvíjí. Při řešení projektu bude kladen důraz na podporu publikačních aktivit v časopisech s impaktním faktorem a další hodnocené výsledky.

Předpokládaným výsledkem projektu budou publikace v časopisech s impaktním faktorem a podání projektových přihlášek do grantových agentur dle aktuálních výzev (MPO, TAČR, GAČR).

Finance - approved

Proposal Reality
1. Personal
From that
0,- 0,-
1.1. Wages 0,- 0,-
1.2. Insurance 0,- 0,-
2. Grant 300000,- 300000,-
3. Supplies 34423,- 65770,-
4. Property 34424,- 4347,-
5. Services 290000,- 332742,-
6. Trips 10000,- 22873,-
7. Additional 74316,- 74316,-
8. Conference 0,- 0,-
9. Investments 0,- 0,-
Total proposal 743163,-
Total approved 800048,-
Total 743163,- 800048,-
Back