Skip to main content
Skip header

MODAM 2024

7. 6. 2024 proběhne další ročník semináře MOderní Aplikace MAtematiky (MODAM), který je určen pro učitele středních škol.

„Scalable Algorithms for Contact Problems“

Členové naší katedry dosáhli úžasného úspěchu! Významně se podíleli na vzniku nové knihy „Scalable Algorithms for Contact Problems“, která přináší přehled a analýzu nejnovějších škálovatelných algoritmů pro řešení kontaktních úloh s více tělesy v oblasti lineární elasticity.

ŠKOMAM 2024

Ve dnech 23.–25. 1. 2024 proběhl jubilejní 20. ročník Školy matematického modelování! Účastníci absolvovali spoustu zajímavých přednášek, počítačová cvičení z oblasti výpočetní a aplikované matematiky a exkurzi do národního superpočítačového centra IT4Innovations.

 

Článek na obálce časopisu ChemPhysChem

Výsledek společného výzkumu katedry, IT4Innovations a Université Toulouse III – Paul Sabatier publikovaný ve vědeckém časopise ChemPhysChem se objevil na jeho obálce jako cover-featured article! Článek je součástí dlouhodobého výzkumného záměru modelování nízkoteplotního plazmatu na bázi helia pro biomedicínské aplikace.

 

Math4U jede dál!

Už od roku 2016 je naše katedra tahounem mezinárodního projektu, který cílí na zvýšení matematické kompetence studentů SŠ. Vyvíjený portál nabízí širokou paletu příkladů k procvičování středoškolské matematiky a mohou jej využít studenti i učitelé.  

PROGRAM BARRANDE

Doktorandka naší katedry Mgr. Martina Ćosićová získala stipendium na podporu studia v režimu dvojího vedení (cotutelle). Získaná podpora zahrnuje pobyty doktorandky na zahraničním pracovišti v souhrnné délce 15 měsíců. V rámci tématické oblasti "Maths / IT / Systems Engineering" to byl v tomto roce jediný udělený grant tohoto typu. Pokud vše půjde dobře, začne Martina od září tohoto roku pracovat na své dizertaci "Diabatizace elektronových bází metodami umělé inteligence" pod společným vedením Thierryho Leiningera z LCPQ UTIII-PS a Reného Kaluse z katedry aplikované matematiky.

Bakalářské studium - Výpočetní a aplikovaná matematika

Naučíme Tě matematiku pro řešení problémů současného reálného světa!

Naučíme Tě úlohy dotáhnout k řešení na superpočítači.

K tomu není potřeba tak široký záběr matematiky jako je na Matfyzu, ale nestačí k tomu ani studium čisté informatiky. Vybrali jsme to nejdůležitější z matematiky a informatiky a spojili do jednoho balíčku – do našeho studijního programu.

Navazující magisterské studium

Navazující magisterské studium Výpočetní a aplikovaná matematika je určeno pro absolventy technických a přírodovědných programů. Vybrat si můžete ze dvou specializací. Další informace najdete na am.vsb.cz nebo mi21.vsb.cz.

Doktorské studium – připoj se k nám! 

Náš studijní program Výpočetní a aplikovaná matematika je součástí doktorské školy, která spojuje MFF  Univerzity Karlovy, MÚ Akademie věd ČR, FEI VŠB-TU Ostrava a IT4Innovations národní superpočítačové centrum. Nabízíme sdílené studium, společně vedené disertační práce, stáže u partnerů a využití superpočítačové infrastruktury.

Virtuální prohlídka FEI

 

Projděte se budovou Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-Technické univerzity Ostrava. Přednáškové místnosti, laboratoře, počítačové učebny nebo místnost pro esport - moderní, nadčasové a přátelské.

Department of Applied Mathematics

was established April 1st 1992 at the Faculty of Electrical Engineering and Computer Science VŠB - Technical University of Ostrava with the objective to provide mathematical courses in engineering study programmes. The priority was and is to provide teaching of mathematics at our faculty. At the same time we offer advanced courses in different fields of modern applied mathematics for the entire university, in particular in doctoral studies.

Moreover, the goal was to establish a department with its own study programme to support research and training highly qualified experts in engineering domains.

Research topics

Research focused within three main research groups

  • Numerical mathematics and HPC (High Performance Computing),
  • Applied probability and statistics,
  • Mathematical analysis and discrete mathematics.

Projects of importance

Selected list of projects held or co-supervised at the Department of Applied Mathematics.

Math Exercises for You

logo_Math4U

We are creating a web portal for exercising the entire range of topics of secondary school mathematics.

IT4I

it4i_logo

Excellent research in high performance computing and data analysis; maintaining the National supercomputing infrastructure and managing its effective employment.

Mathematics for Engineers of the 21st Century

mi21

Innovative ways of teaching mathematic on technical universities under the novel conditions of a rapidly developing information and technical society.

The Joy of Math

msr_footer

Preparation of an interactive educational content intended to increase interest for mathematics, joy of learning and improvement of mathematical skills.