Výzkumná činnost na Katedře aplikované matematiky je organizována v rámci výzkumných skupin, které odpovídají hlavním směrům výzkumu. Jsou to jednak numerická analýza se zaměřením na výpočetní infrastruktury, dále aplikovaná pravděpodobnost a statistika a se zaměřením na stochastické modelování a analýzu rizik a také matematická analýza se zaměřením na BEM, dále aplikace diskrétní matematiky a dynamické systémy.

Samozřejmostí je vzájemná spolupráce kolegů napříč skupinami, zejména pokud jde o odbornou spolupráci s jinými výzkumnými pracovišti a partnery z průmyslu v rámci projektů. Jednotlivé týmy se podílí i na koordinaci absolventských prací našich studentů tak, aby témata korespondovala aktuálním výzkumným trendům.