Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Výzkumná činnost na Katedře aplikované matematiky je organizována v rámci výzkumných skupin, které odpovídají hlavním směrům výzkumu. Jsou to jednak numerická analýza se zaměřením na výpočetní infrastruktury, dále aplikovaná pravděpodobnost a statistika a se zaměřením na stochastické modelování a analýzu rizik a také matematická analýza se zaměřením na BEM, dále aplikace diskrétní matematiky a dynamické systémy.

Samozřejmostí je vzájemná spolupráce kolegů napříč skupinami, zejména pokud jde o odbornou spolupráci s jinými výzkumnými pracovišti a partnery z průmyslu v rámci projektů. Jednotlivé týmy se podílí i na koordinaci absolventských prací našich studentů tak, aby témata korespondovala aktuálním výzkumným trendům.

Numerická analýza a HPC (High Performance Computing)

Výzkumná témata:

 • Paralelně škálovatelné metody pro řešení např. kontaktních úloh mechaniky - FETI, BETI, paralelní BEM
 • Optimální algoritmy kvadratického programování, metody optimalizace
 • Molekulové a kvantové simulace
 • Motivace průmyslovými problémy např. ultrazvuková defektoskopie letadel ve spolupráci s Honeywell

Aplikovaná pravděpodobnost a statistika

Výzkumná témata:

 • Stochastické modelování spolehlivosti a rizik vyspělých systémů
 • Efektivní algoritmy pro kvantifikaci a optimalizaci spolehlivosti a rizik
 • Vyspělé statistické metody pro analýzu a evaluaci biomedicínských a inženýrských dat a analýzu nejistot v datech
 • Bayesovské statistické metody

Matematická analýza a diskrétní matematika

Výzkumná témata:

 • Metoda hraničních prvků
 • Metoda rozložení oblasti
 • Matematická homogenizace
 • Rozklady grafů
 • Ohodnocení grafů a jejich aplikace
 • Vlastnosti spojitých i diskrétních dynamických systémů