Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Honeywell Brno

Structural health monitoring

V letech 2012-2016 jsme byli spoluřešitelé projektu TAČR na téma monitorování technického stavu letadel. Vyvinuli jsme software pro simulaci vln v tenkostěnných elastických konstrukcích. Nová technologie má za cíl doplnit stávající vizuální kontrolu např. těch částí letadla, které nejsou snadno dostupná.

Fraunhofer IWU Chemnitz

Elektromagnetické tváření plechů

V letech 2016-2018 jsme v rámci projektu SELF spolupracovali s metalurgickým ústavem Fraunhoferova institutu v Chemnitz na vývoji technologie tváření plechu elektromagnetickým polem. Zužitkovali jsme své znalosti a software párující metodu konečných a hraničních prvků v časově závislých spřažených úlohách kontaktní mechaniky a elektromagnetismu. Vedle akademických pracovníků na projektu pracovalo také několik doktorandů.

Continental Ostrava

Měření výšky hladiny ultrazvukovými vlnami

V letech 2017-2019 spolupracujeme s firmou Continental Ostrava na vývoji ultrazvukových senzorů měření výšky hladiny oleje. Pro projekt jsme vyvinuli vlastní paralelní kód pro piezo-akustické simulace vysokofrekvenčního vlnění. Kód je založen na metodě konečných prvků. Paralelismus je realizován metodou rozložení oblasti.

EGÚ Brno, a.s. a ÚJV Řež, a.s.

Spolehlivý a bezpečný jaderný zdroj nové generace pro energetiku ČR

V letech 2005-2007 a 2009-2013 jsme řešili projekty navrhující spolehlivé a bezpečné jaderné zdroje nové generace pro energetiku ČR.

Dosáhli jsme výsledků jako poloprovoz pro vyhodnocení citlivostních analýz výpočtů ekonomiky palivových článků.

ÚJV Řež, a.s.

Nový jaderný zdroj pro energetiku

Optimalizace hodnotících metrik ve spolupráci s ÚJV Řež a.s., dále analýza vybraných typů spojitých modelů vývoje cen investic na instalovaný kW výkonu elektrárny, zejména vývoje cen hlavních komponent (problematika tvorby výrobních kapacit) jaderných elektráren, tvorba příslušného programového vybavení. 

ArcelorMittal Ostrava

Nové moderní výpočetní metody pro řízení kvality v oblasti výroby náročných jakostí oceli

Polo-automatizovaný systém hodnocení kvality vzorků bram na výskyt středové segregace.

  • Ingeteam - řízení a optimalizace procesů v hutním průmyslu,
  • D3Soft Future s.r.o. - v letech 2015-2016 jsme vyvíjeli softwarový modul pro predikci nákupu komodit. Modul je postaven na bázi predikce v časových řadách,
  • RWE Transgas Net, s.r.o.,
  • MSV Elektronika, s.r.o.,
  • Fakultní nemocnice Ostrava a Olomouc - dlouhodobě se ve spolupráci s lékaři zabýváme analýzou biomedicínských dat např. z oblasti chirurgie, onkologie, nebo kinantropologie. Pro tyto účely jsou aplikovány a dále rozvíjeny statistické metody z oblasti analýzy přežití, logistické regrese, analýzy hlavních komponent, nebo diskriminační analýzy,
  • ELVAC - optimalizace a automatizace výroby světlometů,
  • Varroc - optimalizace a automatizace výroby světlometů,
  • Lemonero - podíleli jsme se na vývoji skóringové funkce a jejich matematických modelů, které využívají potenciál e-shop dat v reálném čase.