• Ingeteam - řízení a optimalizace procesů v hutním průmyslu,
  • D3Soft Future s.r.o. - v letech 2015-2016 jsme vyvíjeli softwarový modul pro predikci nákupu komodit. Modul je postaven na bázi predikce v časových řadách,
  • RWE Transgas Net, s.r.o.,
  • MSV Elektronika, s.r.o.,
  • Fakultní nemocnice Ostrava a Olomouc - dlouhodobě se ve spolupráci s lékaři zabýváme analýzou biomedicínských dat např. z oblasti chirurgie, onkologie, nebo kinantropologie. Pro tyto účely jsou aplikovány a dále rozvíjeny statistické metody z oblasti analýzy přežití, logistické regrese, analýzy hlavních komponent, nebo diskriminační analýzy,
  • ELVAC - optimalizace a automatizace výroby světlometů,
  • Varroc - optimalizace a automatizace výroby světlometů.