FEI Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra aplikované matematiky
  • Honeywell (ultrazvuková defektoskopie letadel),
  • Ingeteam (řízení a optimalizace procesů v hutním průmyslu),
  • ÚJV Řež (spolupráce v rámci projektu MPO “Nový jaderný zdroj pro energetiku”),
  • ArcelorMittal Ostrava (spolupráce v rámci projektu MPO “Nové moderní výpočetní metody pro řízení kvality v oblasti výroby náročných jakostí oceli”),
  • D3Soft Future s.r.o.,
  • RWE Transgas Net, s.r.o.,
  • MSV Elektronika, s.r.o.,
  • Fakultní nemocnice Ostrava (statistické vyhodnocování biomedicínských dat),
  • ELVAC (optimalizace a automatizace výroby světlometů),
  • Varroc (optimalizace a automatizace výroby světlometů).