• Ingeteam - řízení a optimalizace procesů v hutním průmyslu),
  • D3Soft Future s.r.o. - softwarový modul včetně implementace pro predikci nákupu komodit, postavený na bázi predikce v časových řadách,
  • RWE Transgas Net, s.r.o.,
  • MSV Elektronika, s.r.o.,
  • Fakultní nemocnice Ostrava - statistické vyhodnocování biomedicínských dat),
  • ELVAC - optimalizace a automatizace výroby světlometů),
  • Varroc - optimalizace a automatizace výroby světlometů).