FEI Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra aplikované matematiky
Název skupiny: Vedoucí skupiny:  
Aplikovaná pravděpodobnost a statistika prof. Ing. Radim Briš, CSc. logo
Katedra: 470 - Katedra aplikované matematiky
Výzkumná témata:
 • Stochastické modelování spolehlivosti a rizik vyspělých systémů
 • Efektivní algoritmy pro kvantifikaci a optimalizaci spolehlivosti a rizik
 • Vyspělé statistické metody pro analýzu a evaluaci biomedicínských a inženýrských dat a analýzu nejistot v datech
 • Bayesovské statistické metody
 • Akademičtí pracovníci: prof. Ing. Radim Briš, CSc., prof. Ing. Radim Briš, CSc., Mgr. Pavel Jahoda, Ph.D., Ing. Jan Kracík, Ph.D., Mgr. Bohumil Krajc, Ph. D., Ing. Martina Litschmannová, Ph.D.
  Vědečtí pracovníci: Tien Thanh Thach
  Doktorandi: Ing. Michal Běloch, Ing. Michal Béreš, Ing. Simona Domesová, Ing. Kateřina Janurová, Bc. Petra Kozielová, Ing. Daniel Krpelík, Mgr. Veronika Kubíčková, Ing. Žaneta Miklová, Huy Bac Nguyen, Mgr. Lenka Přibylová, Nuong Thi Thuy Tran, Mgr. Adéla Vrtková
  Seznam výsledků výzkumu:
  Prezentace: zobrazit