Katedra si postupně vybudovala kontakty s předními pracovišti v oboru aplikované matematiky, spoluprací na společných projektech vznikly práce publikované v předních mezinárodních časopisech.