FEI Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra aplikované matematiky
 • Stanford University (vývoj a implementace škálovatelných algoritmů pro úlohy kvadratického programování a metod rozložení oblasti FETI typu),
 • University of Colorado, Department of aerospace engineering (totéž),
 • Johannes Kepler University Linz, 
 • Aalborg University, 
 • Graz University of Technology (vývoj a implementace metody hraničních prvků BEM a BETI), 
 • City University New York (vývoj a implementace FETI-DP metody pro kontaktní úlohy),
 • University of Bologna, 
 • University of Minnesota Duluth (diskrétní matematika – rozklady grafů, ohodnocení grafů a jejich aplikace),
 • CSC Helsinki (implementace FETI řešičů),
 • Université de Tolouse (molekulové a kvantové simulace),
 • Durham University,
 • Institut Jožef Stefan Ljubljana (spolupráce v rámci projektu “Risk and cost limited optimization of the maintenance based on semi-analytic stochastic modeling”),
 • Ton Duc Thang University (spolupráce ve výuce, v rámci bakalářského, magisterského i doktorského studia),
 • University of Campinas(vývoj algoritmů) atd.