Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra si postupně vybudovala kontakty s předními pracovišti v oboru aplikované matematiky, spoluprací na společných projektech vznikly práce publikované v předních mezinárodních časopisech.

Stanford University

stanford-university

University of Colorado

boulder-fl-centered-2

Johannes Kepler University Linz

JKU-KeplerUSpolupracujeme se skupinou prof. Ulricha Langera v tématech jako jsou metody doménové dekompozice typu FETI, BETI, tvarová optimalizace v elektromagnetismu. V jeho projektech byli v Linci zaměstnáni dva naši akademičtí pracovníci, máme s kolegy z Lince společné publikace, projekty. Prof. Langera jsme nominovali do vědeckých rad působících na VŠB-TUO. 

Aalborg University

Aalborg

Graz University of Technology

TU_GrazSpolupracujeme se skupinou prof. Olafa Steinbacha v oblasti metod hraničních prvků a metod BETI. V Grazu dlouhodobě pracoval také náš doktorand, nyní výzkumný pracovník. Pravidelně se účastníme hraničně-prvkových workshopů pořádaných prof. Steinbachem v Soellerhausu. 

City University New York

CUNY_Logo

University of Bologna

University of Bologna

University of Minnesota Duluth

University of Minnesota Duluth

Dlouhodobě spolupracujeme s Prof. Daliborem Frončkem, naším bývalým kolegou. Kromě společného výzkum v oblasti grafových ohodnocení, zejména s využitím pro losování sportovních soutěží byli naši kolegové na několika dlouhodobých pracovních pobytech v Duluth, společně vedli některé absolventské práce jak na FEI, tak na UMD. Ve spolpráci s kolegy z UMD jsme organizovali několik mezinárodních konferencí, například IWOCA 2009 nebo CSGT 2007.

University of Campinas

University of Campinas

Université de Tolouse

Université de Tolouse

Durham University

Durham University

Spoluráce s profesorem Frankem Coolenem: stálá výměna zkušeností a vědeckých poznatků v oblasti aplikované statistiky a pravděpodobnosti v podobě vzájemné účasti na workshopech, organizovaných jak v Durhamu, tak i v Ostravě.

Institut Jožef Stefan Ljubljana

Institut Jožef Stefan Ljubljana

Universidad Politéchnica de Cartagena

cartagena

V oblasti dynamických systémů vyvíjíme teorii chaosu s předními odborníky i ze zmiňované univerzity, mezi jinými s Prof. J.L. Garcíou Guiraem. Dlouhodobá spolupráce vede k novým výsledkům publikovaných v předních časopisech a organizování společných komferencí a workshopů.

AGH University of Science and Technology

AGH

Teorie diskrétních dynamických systémů, rekurence, stínování i chaos studujeme ve spolupráci se skupinou vědců vedených Prof. P. Oprochou. Spolupráce je motivovaná aktuálním poznáním problematiky a provokuje výzkum nových trendů, jejichž výsledky publikujeme v prestižních časopisech.

CSC Helsinki

CSC Helsinki

Ton Duc Thang University

Ton Duc Thang University