Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

MI21

mi21

Matematika pro inženýry 21. století - inovace výuky matematiky na technických školách v nových podmínkách rychle se vyvíjející informační a technické společnosti

MSR

msr_footer

Matematika s radostí – vytvoření interaktivního vzdělávacího obsahu pro zvýšení zájmu o matematiku, radost z učení a zlepšení matematických dovedností

MATH4U

logo_Math4U

We are going to create a web portal for exercising the whole range of secondary school mathematical topics

Výpočetně náročné počítačové simulace a optimalizace

CEZ

Mezifakultní projekt zaměřený na rozvoj efektivních metod pro řešení problémů, které jsou svému rozsahu, struktuře, nehladkosti nebo nelinearitě obtížně řešitelné, a následně jejich zapojením do řešení vybraných komplexních inženýrských problémů.

IT4Innovations

it4i_logo

Excelentní výzkum v oblasti velmi náročných výpočtů a datových analýz a provozovat přední národní superpočítačovou infrastrukturu za účelem zvýšení konkurenceschopnosti a inovativnosti české vědy a průmyslu. Podíleli jsme se na projektech, které stály u zrodu centra.

Centrum pro jakost a spolehlivost výroby

cqr

Vývoj metod pro zlepšování jakosti, diagnostiku a zkoumání spolehlivosti výroby, výrobků a technologických postupů zejména se zřetelem na jejich aplikaci. Rozvoj komplexních analytických metod, vedoucích ke zvyšování konkurenceschopnosti podniků.