FEI Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra aplikované matematiky