Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

MATH4U

logo_Math4U

(2016-2019, 2019-2022, 2022-2025)

Math Exercises for You 1, 2, 3 - výstupem je portál Math4U s aplikacemi STUDENT, UČITEL a TŘÍDA. Studenti si mohou vygenerovat interaktivní test, učitelé vytvořit písemku nebo využít hotové tréninkové hry pro procvičení celé středoškolské matematiky.

 

MSR

msr_footer

(2012-2015)

Matematika s radostí – na vytvořeném portále pro studenty a učitele matematiky středních škol najdete 860 interaktivních testů, párovacích her, krokovaných příkladů a  soutěží Neriskuj, AZ kvíz nebo Odkryj obrázek.

MI21

mi21

(2009 - 2012)

Matematika pro inženýry 21. století - inovace výuky matematiky na technických školách v nových podmínkách rychle se vyvíjející informační a technické společnosti

Výpočetně náročné počítačové simulace a optimalizace

CEZ

Mezifakultní projekt zaměřený na rozvoj efektivních metod pro řešení problémů, které jsou svému rozsahu, struktuře, nehladkosti nebo nelinearitě obtížně řešitelné, a následně jejich zapojením do řešení vybraných komplexních inženýrských problémů.

IT4Innovations

it4i_logo

Excelentní výzkum v oblasti velmi náročných výpočtů a datových analýz a provozovat přední národní superpočítačovou infrastrukturu za účelem zvýšení konkurenceschopnosti a inovativnosti české vědy a průmyslu. Podíleli jsme se na projektech, které stály u zrodu centra.

Centrum pro jakost a spolehlivost výroby

cqr

Vývoj metod pro zlepšování jakosti, diagnostiku a zkoumání spolehlivosti výroby, výrobků a technologických postupů zejména se zřetelem na jejich aplikaci. Rozvoj komplexních analytických metod, vedoucích ke zvyšování konkurenceschopnosti podniků.