FEI Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra aplikované matematiky

Během své existence se díky významným vědeckým výsledkům pracovníků katedry podařilo vybudovat kontakty a navázat spolupráci s celou řadou tuzemských i zahraničních renomovaných pracovišť, z nichž se mnohdy stali partneři v celé řadě mezinárodních projektů. Spolupráce byla korunována mnoha publikacemi v předních mezinárodních časopisech. Za účelem získání nových znalostí a zkušeností se daří katedře na daná pracoviště vysílat své studenty ke krátkodobým i dlouhodobým stážím. O dosažené vědecké výsledky a know-how čím dál častěji projevuje zájem i průmysl.

bila