Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Specializace Aplikovaná matematika 

Absolventi specializace Aplikovaná matematika jsou schopni díky znalosti vztahů a souvislostí mezi jednotlivými odvětvími matematiky (především numerické analýzy, statistiky a diskrétní matematiky) nacházet u praktických problémů jejich matematickou strukturu a na jejím základě vytvářet a následně řešit příslušné matematické modely.

Přehled předmětů 

Povinné předměty Povinně volitelné předměty
 • Funkce komplexní proměnné
 • Úvod do funkcionální analýzy
 • Rovnice matematické fyziky
 • Úvod do HPC systémů
 • Numerické metody II
 • Variační metody
 • Základy programování HPC systémů
 • Integrální a diskrétní transformace
 • Statistika II
 • Metody optimalizace
 • Geometrie
 • Dynamické systémy
 • Tenzorová analýza
 • Statistika III
 • Iterační metody
 • Nelineární funkcionální analýza
 • Teorie grafů

kam_005.jpg

Příklady diplomových prací