Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Naučíme Tě matematiku pro řešení aktuálních problémů současného světa! 

Studijní program Výpočetní a aplikovaná matematika

Studijní program Výpočetní a aplikovaná matematika

Studuj s námi už teď – Robot a samoopravné kódy

QR-kódy, čárové kódy, komunikace s vesmírnými sondami – to všechno jsou technologie (a je jich mnohem více), kde je potřeba zajistit bezpečný přenos nebo uložení digitální informace. Náš lego model robota předvede využití a princip fungování samoopravných kódů.

Studuj s námi už teď – Z tunelu na superpočítač

Požadavky inženýrů na co největší věrohodnost matematických modelů a simulací, například při návrhu karoserie auta, vedou na obrovské úlohy, jejichž řešení si vyžaduje nasazení superpočítače.

Studuj s námi už teď – Z tunelu na superpočítač

Požadavky inženýrů na co největší věrohodnost matematických modelů a simulací, například při návrhu karoserie auta, vedou na obrovské úlohy, jejichž řešení si vyžaduje nasazení superpočítače.

Studuj s námi už teď – Chaos: Dobrý služebník, ale špatný pán

Změna je součástí našeho života. Některé věci se opakují pravidelně, u jiných žádná pravidelnost není. Z praktických důvodů je důležité tyto případy odlišit a mít algoritmy, kterými poznáme, o jaké jevy se jedná.

Studuj s námi už teď – Tajemství ranní kávy

Jak nám matematika pomáhá řešit úlohy ze života? V našem příběhu vám na příkladu chladnoucí kávy ukážeme užití diferenciálních rovnic.

 

Studuj s námi už teď – Tajemství ranní kávy

Jak nám matematika pomáhá řešit úlohy ze života? V našem příběhu vám na příkladu chladnoucí kávy ukážeme užití diferenciálních rovnic.

 

Studuj s námi už teď – Hledání ztraceného letadla

Existuje řada problémů, které bez pokročilé matematiky prakticky nelze řešit. Na příkladu hledání ztroskotaného letadla vám ukážeme, jak může matematika šetřit nejen čas a peníze, ale především lidské životy.

chci se přihlásit

Pravidla přijímacího řízení a podmínky přijetí ke studiu na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB – TU Ostrava pro aktuální akademický rok najdete zde.

Pro více informací o Studijním programu Výpočetní a aplikovaná matematika (dříve studijním oboru Výpočetní matematika v programu Informační a komunikační technologie) kontaktujte vedoucího katedry nebo zástupce pro pedagogiku.