Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Co u nás budeš studovat 

Pomocí matematické analýzy, diferenciálních rovnic a teorie pravděpodobnosti se naučíš vytvářet matematické modely popisující svět kolem nás, například obtékání vzduchu kolem křídel letadel nebo karoserií aut.

Díky numerické analýze, lineární algebře a HPC dokážeš tento model naprogramovat a úlohy vedoucí k soustavám s miliony i miliardami neznámých dovést k řešení na superpočítači. S metodami optimalizace budeš schopen navrhovat optimální tvary výrobků, součástek i aut a vyvíjet průmyslové roboty.

Pomocí statistické analýzy se naučíš zpracovávat rozsáhlé datové soubory, vizualizovat a smysluplně interpretovat výsledky, určovat spolehlivost a rizika složitých systémů, například pro odhad poškození ocelových konstrukcí nebo modelů pro řízení robotických systémů.

S teorií grafů naplánuješ sportovní soutěže a sestavíš optimální rozvrhy nebo signální plány křižovatek.

SPECIALIZACE

 Získáš praktické schopnosti i teoretické zázemí v matematice a informatice, schopnost pochopit a vyřešit i problémy z různých jiných disciplín (elektrotechniky, mechaniky, medicíny, ...). Díky jisté univerzálnosti matematiky (a informatiky) a naučené schopnosti se rychle adaptovat najdeš uplatnění v nejrůznějších oborech a – jak ukazuje dosavadní praxe – o naše absolventy je velký zájem a získávají velmi dobrá místa. Mohou taky pokračovat v doktorském studiu.

V navazujícím magisterském studiu si studenti si vybírají jednu ze dvou specializací.

SPECIALIZACE APLIKOVANÁ MATEMATIKA

Absolventi specializace Aplikovaná matematika jsou schopni díky znalosti vztahů a souvislostí mezi jednotlivými odvětvími matematiky (především numerické analýzy, statistiky a diskrétní matematiky) nacházet u praktických problémů jejich matematickou strukturu a na jejím základě vytvářet a následně řešit příslušné matematické modely.

SPECIALIZACE VÝPOČETNÍ METODY A HPC

Absolventi specializace Výpočetní metody a HPC jsou více orientováni na efektivní (paralelní) implementaci matematických metod a na využití moderních architektur počítačů, a to včetně superpočítačů.

Naleznou  uplatnění v komerční sféře, získají ale i adekvátní průpravu pro pokračování svého vzdělávání formou doktorského studia a pro uplatnění ve sféře akademické. Pro absolventy s internacionální profilací se předpokládá snadné začlenění do pracovních kolektivů zahraničních a nadnárodních firem i zahraničních akademických institucí. 

V rámci této specializace si student dle své chuti může volit spíše výzkumné či více aplikačně zaměřené studium.

STUDIJNÍ PROGRAM

VÝPOČETNÍ A APLIKOVANÁ MATEMATIKA

Bakalářský studijní program

ball-1

Bakalářské studium je ideálním spojením matematiky a informatiky, které je tolik potřebné pro řešení konkrétních problémů současnosti. Naučíte se úlohy dotáhnout k řešení na superpočítači.

Navazující magisterský program

ball-1

Navazující magisterské studium je určeno pro absolventy technických i přírodovědných programů. Vybrat si můžete ze dvou specializací - Aplikovaná matematika a Výpočetní metody a HPC

Doktorský studijní program

ball-1

Doktorský studijní program je součástí doktorské školy, která spojuje MFF Univerzity Karlovy, MÚ Akademie věd ČR, FEI VŠB-TU Ostrava a IT4Innovations národní superpočítačové centrum.

chci se přihlásit

Pravidla přijímacího řízení a podmínky přijetí ke studiu na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB – TU Ostrava pro aktuální akademický rok najdete zde.

Pro více informací o Studijním programu Výpočetní a aplikovaná matematika (dříve studijním oboru Výpočetní matematika v programu Informační a komunikační technologie) kontaktujte vedoucího katedry nebo zástupce pro pedagogiku.