Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

IT4Innovations národní superpočítačové centrum

IT4Innovations národní superpočítačové centrum při VŠB – Technické univerzitě Ostrava je strategickou velkou výzkumnou infrastrukturou v České republice a společně s dalšími dvěma infrastrukturami CESNET a CERIT-SC tvoří tzv. e-infrastrukturu ČR e-INFRA CZ.

IT4Innovations poskytuje nejmodernější superpočítačové technologie a služby a zabývá se excelentním výzkumem v oblasti vysoce výkonného počítání (HPC), datových analýz (HPDA) a umělé inteligence (AI). IT4Innovations má silné mezinárodní vazby a jako takové je aktuálně zapojeno v řadě prestižních mezinárodních organizací (PRACE, ETP4HPC, EuroHPC, BDVA a EUDAT CDI) a v desítce mezinárodních projektů financovaných zejména z programu Horizont 2020. Superpočítače pomáhají všem odborníkům pochopit komplikované systémy a umožňují předpovědět jejich další vývoj. Uplatní se všude tam, kde by to jinak bylo v podstatě nemožné, velmi nákladné nebo by klasické metody trvaly velmi dlouhou dobu. 

IT4Innovations má statut Evropské komise Digitální inovační hub za svou spolupráci s průmyslem a podporu zavádění digitálních inovací ve firmách i ve společnosti.

IT4Innovations aktuálně disponuje čtyřmi hlavními výpočetními systémy. Nejstarší z roku 2013 je superpočítač Anselm s teoretickým výkonem 94 TFlop/s. V roce 2015 se uvedl do provozu superpočítač Salomon, který v témže roce se svým teoretickým výkonem 2 PFlop/s obsadil 40. místo v seznamu TOP500 nejvýkonnějších superpočítačů světa. Od roku 2019 má centrum k dispozici pro své uživatele rovněž specializovaný systém pro výpočty umělé inteligence NVIDIA DGX-2 s výkonem 130 TFlop/s a rozšíření systému Anselm o nový výpočetní systém s výkonem 830 TFlop/s a nejnovějšími superpočítačovými technologiemi.

Ve spolupráci s evropskou iniciativou EuroHPC, sdružující významná evropská superpočítačová centra, pracuje IT4Innovations na pořízení dalšího velkého superpočítače, který uvede do provozu v roce 2020. Tento nový superpočítač se velmi pravděpodobně zařadí do první dvacítky v Evropě a bude v první padesátce nevýkonnějších superpočítačů světa.

STUDIJNÍ PROGRAM

VÝPOČETNÍ A APLIKOVANÁ MATEMATIKA

Bakalářský studijní program

ball-1

Bakalářské studium je ideálním spojením matematiky a informatiky, které je tolik potřebné pro řešení konkrétních problémů současnosti. Naučíte se úlohy dotáhnout k řešení na superpočítači.

Navazující magisterský program

ball-1

Navazující magisterské studium je určeno pro absolventy technických i přírodovědných programů. Vybrat si můžete ze dvou specializací - Aplikovaná matematika a Výpočetní metody a HPC

Doktorský studijní program

ball-1

Doktorský studijní program je součástí doktorské školy, která spojuje MFF Univerzity Karlovy, MÚ Akademie věd ČR, FEI VŠB-TU Ostrava a IT4Innovations národní superpočítačové centrum.

chci se přihlásit

Pravidla přijímacího řízení a podmínky přijetí ke studiu na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB – TU Ostrava pro aktuální akademický rok najdete zde.

Pro více informací o Studijním programu Výpočetní a aplikovaná matematika (dříve studijním oboru Výpočetní matematika v programu Informační a komunikační technologie) kontaktujte vedoucího katedry nebo zástupce pro pedagogiku.