FEI Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra aplikované matematiky
Bakalářské studium

  • Bakalářské studium trvá 3 roky.
  • Dle zvoleného programu je studium možno absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
  • Absolventi bakalářského studijního programu získávají akademický titul bakalář (Bc.).

Více

Magisterské studium

  • Navazující magisterské studium trvá 2 roky.
  • Dle zvoleného programu je studium možno absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
  • Absolventi navazujícího magisterského studijního programu získávají akademický titul inženýr (Ing.).

Více

Doktorské studium

  • Doktorské studium trvá 4 roky.
  • Studium je možno absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
  • Absolventi doktorského studijního programu získávají akademický titul doktor (Ph.D.).

Více