• ÚGN/AV ČR - vývoj a implementace efektivních algoritmů,
 • ČVUT - únavová analýza, vývoj a implementace FETI metod a řešičů úloh kvadratického programování,
 • Západočeská univerzita (modelování rozlivů řek),
 • TU Liberec - spolupráce v rámci projektu AV ČR “Modelování a kvantifikace spolehlivosti dynamických systémů”,
 • Ostravská univerzita - analýza dat z oblasti kinantropologie,
 • Ústav experimentální botaniky AV ČR - Statistická analýza hormonů pylu tabáku,
 • Ústav termomechaniky AV ČR - řešení kontaktních úloh, využití časové reverzace ultrazvukových signálů v nedestruktivním hodnocení,
 • UP Olomouc - spolupráce při vzniku nového doktorského st. programu Bioinformatika a výpočetní biologie,
 • Fakultní nemocnice Ostrava, Fakultní nemocnice Motol, Nemocnice Nový Jičín a.s. - statistická analýza pooperačních rizik,
 • ÚTIA/AV ČR - řešení úloh tvarové optimalizace pro kontaktní úlohy se třením,
 • Ostravská univerzita - biomechanika lidského pohybu,
 • VUT atd.