Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Ústav termomechaniky AV ČR Praha

Časová reverzace

V letech 2017-2019 jsme spoluřešitelé projektu GAČR na téma nedestruktivní defektoskopie pomocí časové reverzace ultrazvukových vln. V tomto projektu se nám podařilo vyvinout vlastní paralelní software pro simulace ultrazvukových vln v tenkostěných elastických konstrukcích. Software je založen na metodě konečných prvků a doménové dekompozici.

MFF UK Praha a Matematický ústav AV ČR Praha

Doktorská škola

Od roku 2018 se účastníme projektu Doktorská škola, který má za cíl propojit doktorské obory v oblastech numerické matematiky a HPC. V současnosti jsou do projektu vedle našeho oboru zapojeny dva obory MFF UK Praha a doktorský obor Výpočetní vědy, který je nabízen v rámci FEI VŠB-TU Ostrava a byl iniciován ústavem IT4Innovations.

 • ÚGN/AV ČR - vývoj a implementace efektivních algoritmů,
 • ČVUT - únavová analýza, vývoj a implementace FETI metod a řešičů úloh kvadratického programování,
 • Západočeská univerzita (modelování rozlivů řek),
 • TU Liberec - spolupráce v rámci projektu AV ČR “Modelování a kvantifikace spolehlivosti dynamických systémů”,
 • Ostravská univerzita - analýza dat z oblasti kinantropologie,
 • Ústav experimentální botaniky AV ČR - Statistická analýza hormonů pylu tabáku,
 • Ústav termomechaniky AV ČR - řešení kontaktních úloh, využití časové reverzace ultrazvukových signálů v nedestruktivním hodnocení,
 • UP Olomouc - spolupráce při vzniku nového doktorského st. programu Bioinformatika a výpočetní biologie,
 • Fakultní nemocnice Ostrava, Fakultní nemocnice Motol, Nemocnice Nový Jičín a.s. - statistická analýza pooperačních rizik,
 • ÚTIA/AV ČR - řešení úloh tvarové optimalizace pro kontaktní úlohy se třením,
 • Ostravská univerzita - biomechanika lidského pohybu,
 • VUT atd.