FEI Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra aplikované matematiky
  • ÚGN/AV ČR (vývoj a implementace efektivních algoritmů),
  • ČVUT (únavová analýza, vývoj a implementace FETI metod a řešičů úloh kvadratického programování),
  • Západočeská univerzita (modelování rozlivů řek),
  • TU Liberec (spolupráce v rámci projektu AV ČR “Modelování a kvantifikace spolehlivosti dynamických systémů”),
  • Ostravská univerzita (analýza dat z oblasti kinantropologie),
  • Ústav experimentální botaniky AV ČR (Statistická analýza hormonů pylu tabáku),
  • Ústav termomechaniky AV ČR (řešení kontaktních úloh, využití časové reverzace ultrazvukových signálů v nedestruktivním hodnocení),
  • VUT atd.