Řídicí a informační systémy

Moderní obor zahrnující všechny sféry dnešní automatizace. Absolventi jsou atraktivními uchazeči o zaměstnání v průmyslu.

Průmyslová automatizace

Součástí oboru Řídicí a informační systémy je průmyslová automazice, vyučovaná se silně praktickým zaměřením pro potřeby průmyslu (díky spolupráci s touto zásadní části ekonomiky).

Biomedicínské inženýrství

Spojujeme znalosti z oblasti inženýrství, biologie, anatomie, chemie a mnoha dalších.

Virtuální instrumentace

Ve všech oborech se uplatňují principy virtuální instrumentace - propojování počítačů s měřicími a dalšími zařízeními.

Laboratoře

Široké zázemí dobře vybavených laboratoří umožňuje kvalitní praktickou výuku. Studenti se učí s tím, s čím se v praxi setkají.

Robotika

Obor Řídicí a informační systémy zahrnuje robotiku s akcentací jak vzdáleného řízení, tak autonomního chodu pomocí fuzzy algoritmů.

Studium

Výuka našich oborů probíhá na nejnovějším vybavení, atraktivní formou a je zaměřená na získání praktických znalostí. Pro všechny předměty, které katedra garantuje jsou vytvořeny kvalitní výukové materiály s elearningovými prvky.

Vítáme Vás na stránkách Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství, VŠB - TU Ostrava.