Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Řídicí a informační systémy

Moderní obor zahrnující všechny sféry dnešní automatizace. Absolventi jsou atraktivními uchazeči o zaměstnání v průmyslu.

Průmyslová automatizace

Součástí oboru Řídicí a informační systémy je průmyslová automazice, vyučovaná se silně praktickým zaměřením pro potřeby průmyslu (díky spolupráci s touto zásadní části ekonomiky).

Biomedicínské inženýrství

Spojujeme znalosti z oblasti inženýrství, biologie, anatomie, chemie a mnoha dalších.

Virtuální instrumentace

Ve všech oborech se uplatňují principy virtuální instrumentace - propojování počítačů s měřicími a dalšími zařízeními.

Laboratoře

Široké zázemí dobře vybavených laboratoří umožňuje kvalitní praktickou výuku. Studenti se učí s tím, s čím se v praxi setkají.

Robotika

Obor Řídicí a informační systémy zahrnuje robotiku s akcentací jak vzdáleného řízení, tak autonomního chodu pomocí fuzzy algoritmů.

Studium

Výuka našich oborů probíhá na nejnovějším vybavení, atraktivní formou a je zaměřená na získání praktických znalostí. Pro všechny předměty, které katedra garantuje jsou vytvořeny kvalitní výukové materiály s elearningovými prvky.

Vítáme Vás na stránkách Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství, VŠB - TU Ostrava.

Kdo jsme ...

Jsme katedra, která zajišťuje výuku ve dvou atraktivních oborech v bakalářském i magisterském stupni studia. Garantujeme také výuku doktorandů. Kromě pedagogické činnosti řešíme řadu vědecko-výzkumných projektů pro grantové agentury a zejména také výzkumných úkolů zadaných a financovaných průmyslovými partnery.

Vzděláváme ...

Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství zajišťuje výuku oborů Řídicí a informační systémy a Biomedicínský technik v bakalářském studiu, oborů Řídicí a informační systémy a Biomedicínské inženýrství v magisterském studiu a v oboru Technická kybernetika v doktorském studiu.

Zkoumáme

Výzkumná a odborná činnost katedry je zaměřena zejména do oblastí měřicí a řídicí techniky pro vestavěné a distribuované systémy v řízení, měření, přenos a zpracování dat v lékařství, informační a komunkační technologie ...

Kroužky kybernetiky

Pro děti předškolního věku, školáky, středoškoláky a seniory pořádáme kroužky, převážně technického zaměření. Věnujeme se i dalším aktivitám se zaměřením na širokou veřejnost.

Prezentace

Studuj v Ostravě a najdeš nás na facebooku, youtube, i vlastních galeriích.

Spolupracujeme ...

Spolupracujeme s celou řadou komerčních i nekomerčních subjektů. Vznikají tak týmy, které zapojují studenty do pracovní činnosti již v rámci studia.