Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Během roku organizujeme řadu seminářů zaměřených na aktuální výzkumná témata. Seminář aplikované matematiky, Seminář aplikované statistiky a seminář DiMaS jsou zamýšleny především pro studenty doktorského studia a také kolegy i z jiných kateder. Seminář OSMA je zaměřen především na studenty bakalářského a magisterského studia a Seminář o výuce matematiky pro akademické pracovníky. Pro středoškoláky organizujeme každoročně třídenní workshop Škomam a pro středoškolské pedagogy jednodenní akreditovaný workshop "MODAM".

Seminář aplikované matematiky

logo_KAM_novinky

je zaměřen na oblast numerické matematiky

Seminář aplikované statistiky

logo_StatSem

je zaměřen na oblast statistiky a její aplikace

Seminář DiMaS

logo_dimas

je zaměřen na teorii grafů a diskrétní matematiku

Seminář OSMA

logo_osma

pro studenty se zájmem o matematiku