Během roku organizujeme řadu seminářů zaměřených na aktuální výzkumná témata. Seminář aplikované matematiky, Seminář aplikované statistiky a seminář DiMaS jsou zamýšleny především pro studenty doktorského studia a také kolegy i z jiných kateder. Seminář OSMA je zaměřen především na studenty bakalářského a magisterského studia a Seminář o výuce matematiky pro akademické pracovníky. Pro středoškoláky organizujeme každoročně třídenní workshop Škomam a pro středoškolské pedagogy jednodenní akreditovaný workshop "MODAM".