Ocenění studentů od založení katedry aplikované matematiky do roku 2016.