Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Diplomová práce

Téma diplomové práce si studenti volí v 1. ročníku v období od prosince do konce února. Aktuální nabídka témat závěrečných prací je dostupná v systému EDISON v sekci Závěrečné práce. Témata, která Vás zaujmou, je vhodné předem prodiskutovat s vedoucími prací. 

S diplomovou prací je spojeno několik povinných a povinně volitelných předmětů v závislosti na specializaci. Pro specializaci Aplikovaná matematika jsou to povinné předměty Diplomový projekt I (2. ročník, ZS) a Diplomový projekt II (2. ročník, LS). Pro specializaci Výpočetní metody a HPC jde o povinné předměty Diplomový projekt I (2. ročník, ZS) a  Diplomový projekt pro HPC (2. ročník, LS).

Diplomová práce musí být vložená v elektronické podobě do IS nejpozději do 30. 4. 2023. Diplomová práce se odevzdává pouze v elektronické podobě.

Pokyny k vypracování závěrečných prací 

Závěrečná kontrola studia

11. 5. 2023 musí student mít všechny předměty ve svém OSP ve stavu VYKONÁN. Pouze kredity z těchto předmětů se započítávají do kontroly studia a pro výpočet prospěchového stipendia. Celkem za studium musí student získat 120 kreditů. Student musí vykonat všechny zapsané předměty (i volitelné), jinak nebude připuštěn ke SZZ, a to i v případě dostatečného počtu kreditů.

Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

Studenti se přihlašují k SZZ v IS od 30. 4. do 14. 5. 2023. SZZ probíhají od 30. 5. do 2. 6. 2023. K SZZ mohou být zapsáni pouze ti studenti, kteří prošli úspěšně kontrolou studia, přihlásili se k SZZ, mají svou diplomovou práci ve stavu ODEVZDÁNA a verifikovali údaje v IS (12. – 17. 5. 2023).

Opravné SZZ (pouze pro ty studenty, kteří neuspěli při řádném termínu) probíhají od 7. 8. do 11. 8. 2023. Přihlašování k opravnému termínu SZZ probíhá ​od 4. 7. do 17. 7. 2023. Termín odevzdání přepracovaných závěrečných prací je 4. 7. 2023.

Předpokládaný průběh SZZ
 1. Studenti se zúčastní SZZ dle časového rozpisu, viz EDISON.
 2. Student se dostaví asi 30 minut před přiděleným časem podle rozpisu.
 3. Prvních 20 minut:
  • Zapisovatel představí studenta státnicové komisi.
  • V průběhu dalších 15 minut student obhajuje svou diplomovou práci.
  • Zapisovatel přečte hodnocení vedoucího a oponenta diplomové práce.
  • Zbývající čas je vyhrazen na dotazy členů komise, týkající se diplomové práce.
 4. Druhých 20 minut:
  • Student specializace Aplikovaná matematika obdrží celkem dvě otázky z předmětů SZZ
   • Matematická a funkcionální analýza,
   • Numerické metody a statistika.
  • Student specializace Výpočetní metody a HPC obdrží celkem dvě otázky z předmětů SZZ
   • Aplikovaná matematika,
   • Výpočetní metody.
  • Tematické okruhy naleznete zde (specializace AM) a zde (specializace VM a HPC).
  • Studenti si připraví odpovědi k otázkám.
 5. Posledních 20 minut:
  Student odpovídá na otázky v pořadí, které si zvolí sám.
 6. Komise oznámí studentům výsledky SZZ vždy na konci bloku. Průběh SZZ a vyhlášení výsledků jsou veřejné.
Studenti, kteří neuspějí u SZZ v červnu a komise jim doporučí dopracování bakalářské práce, odevzdají přepracovanou bakalářskou práci do 4. 7. 2023, aby mohli jít k opravnému termínu SZZ v srpnu 2023.
Opakování ročníku nebo prodloužení zkouškového období

Pokud student nesplní podmínky závěrečné kontroly studia, musí do 11. 5. 2023 podat na studijní oddělení písemnou žádost o opakování ročníku nebo prodloužení zkouškového období, příp. ukončení studia. Student může stejný ročník opakovat pouze jednou.

Pro bližší informace ohledně dalšího postupu se obraťte na studijní oddělení.