Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vytěžování informací z komunikačních sítí, jejich modelování a simulace
Kód
SP2016/170
Předmět výzkumu
Komunikační technologie zažívají v posledních dvaceti letech prakticky permanentní růst, jsou v popředí technologického zájmu většiny oborů elektrotechniky i informatiky a podstatnou měrou přispívají i k nárustu životní úrovně společnosti. Významný inovativní potenciál obsahují především rádiové technologie zahrnující i mobilní sítě, které nabízí mimo jiné i možnosti vytěžování nových informací. To potvrzuje i čerstvě získaný projekt v rámci výzvy TA ČR Omega, který získala FEI VŠB-TUO společně s FIT VŠE a to v oblasti využití provozních a lokalizačních údajů z mobilní sítě pro získávání sociologických statistických ukazatelů. Prvním nosným tématem projektu jsou bigdata v mobilních sítích a nalézání nových informací z lokalizačních a provozních údajů, dále sbírání dat v bezdrátových, mobilních či počítačových sítí, kde budou realizovány automatizované testy a získávány údaje o kvalitě audio či video služeb a jejich dostupnosti. Rovněž budeme pokračovat ve výzkumu atmosférických vlivů na kvalitativní parametry přenosu rádiového kanálu, kde již několik let běží automatizovaný sběr dat a modifikujeme každým rokem vlastnosti kanálu, ať již jde o používané kmitočty či modulace, v rámci projektu tak vzniká unikátní sada, ve které hledáme nové souvislosti. Druhým nosným tématem jsou komunikační technologie pro rozvoj sítí internetu věcí, kde nám jde především o telemetrii a M2M komunikaci, dostupné rádiové komunikační technologie jsou v této chvíli LoRa, Sigfox, Neul a LTE-M, přičemž první z nich vypadá nejslibněji. V září 2015 oznámil mobilní operátor T-Mobile úspěšný test sítě pro potřebu tzv. Internetu věcí. Vybudování celorepublikové sítě určené speciálně pro IoT a spuštění komerčního provozu je pak naplánováno na rok 2016. Pokrytí celé ČR bude vyžadovat min. 350 (optimálně 400 až 500) vysílacích stanic a celá síť bude provozována v bezlicenčním pásmu 868 MHz. Tato síť by měla zajistit především přenos krátkých textových zpráv (např. periodické odesílání GPS lokace, naměřených hodnot atd.). V rámci IoT se zaměříme na experimentální vývoj brány pro IoT na platformě openWRT s vhodnou rádiovou technologií, což nám umožní výstavbu vlastní experimentální sítě pro IoT a s průmyslovými partnery budeme cílit na podání návazného projektu průmyslového výzkumu, ve kterých výsledky toho projektu uplatníme a budeme dál rozvíjet. Prof. Václav Snášel vstupuje do tohoto projektu s výkonem v RIV odpovídající částce 200 tis. Kč.
Rok zahájení
2016
Rok ukončení
2016
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam