Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vytěžování informací z komunikačních sítí, jejich modelování a simulace.
Kód
SP2015/82
Předmět výzkumu
Moderní komunikační technologie zastávají v životě všech obyvatel stále větší význam. To se týká i mobilních komunikací, jejichž význam neustále roste a komunikační systémy v této oblasti jsou rok od roku sofistikovanější. To je především výsledkem práce řady týmů výzkumných organizací. Mobilní sítě ovšem mají významný inovativní potenciál v oblasti služeb, které se skrývají za lokalizačními a provozními daty. Celá tato oblast spadá do fenoménu "bigdata" a není jen o nasazování a vývoje algoritmů pro vytěžování těchto dat, ale rovněž o schopnosti vidět za těmito daty nové příležitosti a porozumět jim natolik, aby vznikly inovativní výstupy. Jedná se o disciplinární problém, který vyžaduje znalost komunikačních techniky, informatiky a statistiky. V projektech smluvního výzkumu financovaného komerčními subjekty vznikly nové výstupy v oblasti zpracování časoprostorových dat, kde se ukázalo, že se jedná o zcela nové a v ČR unikátní výsledky. V předkládaném projektu bychom chtěli navázat na naše dosavadní výsledky a věnovat se vývoji nových modelů pro rozpoznávání pohybu, výskytu počtu mobilních stanic ve sledovaném území a detekci anomálií v těchto datech. K tomu budou různé metody z oblasti strojového zpracování, ať již se jedná o klasifikační a regresní stromy, různé přístupy pro shlukování dat k vytvoření efektivní klasifikace a nakonec metody umělé inteligence. Mobilní koncová uživatelská zařízení vybavená operačním systémem neustále rozšiřují možnosti jejich využití. Velice důležitou oblast pak představují aplikace a služby založené na určení polohy mobilního uživatele. Zatímco s lokalizací ve venkovním prostředí má většina uživatelů alespoň základní zkušenost v podobě využití systému GPS, lokalizace uvnitř budov představuje v současné době další oblast, na kterou je potřebné se důkladně zaměřit. Lokalizace a navigace obyvatel a návštěvníků ve veřejných či komerčních budovách a jejich okolních prostranstvích (nádraží, letiště, nákupní centra, parkoviště, školy, úřady, knihovny, hotelové a lázeňské komplexy, víceúčelové sportovní haly, průmyslové zóny apod.) budou v blízké době představovat jednu z klíčových služeb spojených s nabídkou celé řady aplikací. Cílem projektu je ověření využití bezdrátových komunikačních sítí WiFi a Bluetooth pro potřeby lokalizace mobilních koncových zařízení (uživatelů) uvnitř budov. Další oblastí našeho záměru je modelování a simulace rádiových sítí ve specifických podmínkách za účelem zjištění kvality služeb IP TV, videa či hlasu. Zde se budeme zabývat výzkumem nových přístupů k evaluaci a budeme je srovnávat se stávajícími metrikami, kterými jsou např. v oblasti hlasu např. PESQ a E-Model, v oblasti videa např. PSNR a SSIM. Rovněž hodláme pokračovat ve výzkumu atmosférických vlivů na kvalitativní parametry přenosu rádiového kanálu a navázat na projekt „Výzkum atmosférických vlivů na přenosy v rádiovém kanálu“ který byl řešen v rámci SGS v roce 2014. Všechny dílčí části řešení projektu vyžadují potřebu zpracování velkých objemů dat s použitím vhodných metod dolování dat. V rámci projektu je financování z k440 ve výši 635 tis. Kč a výkon v RIV prof. Václava Snášela v tomto projektu byl stanoven na 238 tis. Kč. Z prostředků projektu bude zaměstnán na post-doc pozici Ing. Tarek Gaber, Ph.D., životopis přiložen a to na období půl roku se mzdovými náklady celkem 201 000 Kč: 150 000 (6 měsíců x 25 000 Kč) + odvody 51 000 (34% zdravotní, sociální, fond atd.).
Rok zahájení
2015
Rok ukončení
2015
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam