Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Sítě a komunikační technologie pro chytrá města III.
Kód
SP2020/65
Předmět výzkumu
Předmětem výzkumu jsou vybrané problémy z oblasti sítí, které jsou v souladu s výzkumnými aktivitami a potřebami Katedry telekomunikační techniky. Jde především o Internet věcí, bezpečnost komunikací a zpracování velkých objemů dat získaných v různých typech sítí, kde kontinuálně pokračujeme ve výzkumných aktivitách. Kompetence řešitelského týmu dokládá více než 100 článků publikovaných v časopisech s impaktním faktorem v posledních pěti letech autory týmu a řešené projekty VaV. V posledních pěti letech jsou či byly členy týmu řešeny projekty financované z národních programů poskytovatelů jako TAČR, MPO, MVČR a rovněž ze zahraničních zdrojů, kdy řada členů týmu pracuje na dvou aktuálně běžících projektech financovaných z programu H2020 (v minulosti jsme měli rovněž FP7). Předmětem výzkumu jsou především senzorové sítě, vytěžování znalostí z různých typů sítí, modelování a simulace, dále řešení otázek bezpečnosti sítí a kvality služeb. V průběhu řešení bude podán alespoň jeden dlouhodobý projektový záměr do evropského rámcového programu Horizon 2020 a minimálně dva do národních programů VaV. V oblasti senzorových sítí se budeme věnovat inovacím v oblasti infrastruktury a komunikace samotných senzorů. Konkrétně máme v záměru provést portaci LoRaWAN technologie z 868 MHz na jiné bezlicenční pásmo 169 MHz, kde očekáváme extrémní dosah sběru dat, a to až 200 km. Dále budeme vyvíjet nomádní IoT infrastrukturu, kde IoT GW budou umístěny ve vozidlech. Rovněž budeme experimentovat s novými technologiemi pro IoT a M2M v sítích 4G/5G, to nám umožní aktuálně prováděný upgrade naší laboratorní základnové stanice a TM CZ nám poskytne například NB-IoT, které nemá dosud v produkčním režimu. S oblastí IoT rovněž souvisí téma snižování spotřeby senzorů a oblast energy harvestingu, které se dlouhodobě věnujeme a zde vidíme i potenciál dosažení kvalitních publikačních výstupů. V oblasti bezpečnosti máme v plánu např. rozvíjet koncept simulátoru kvantových sítí, viz přijatý článek do IEEE/ACM Transactions on Networking dostupný na https://arxiv.org/abs/1810.03857. Dále je to oblast využití AI pro návrh nových řečových kodeků, pomocí kterých lze věrně napodobit jakýkoliv vokální trakt a nakonec bezpečnost senzorových sítí, což souvisí i projektem MV ČR řešeným ve výzvě bezpečnostní výzkum pro potřeby státu. Třetí oblastí je vytěžování znalostí ze sítí, kde příkladem jsou naše úlohy cílené na získávání informací o pohybu populace v území z lokalizačních a provozních údajů mobilních sítí. Nově jsme získali zakázku smluvního výzkumu se společností TM CZ v objemu 10 mil. Kč, v rámci zakázky budeme implementovat prostředí pro big data analýzy v prostředí TM CZ. To by nebylo možné bez provedených experimentů a zkušeností, které jsme v týmu nabyli v minulých letech a vyzkoušením řady slepých cest. SGS využijeme k podpoře kompetencí týmu a získání nových příležitostí. Za posledních pět let má řešitelský tým na Web of Science indexovaných 176 výstupů (z toho 102 článků v časopisech a 74 konferenčních příspěvků) a za poslední dva roky rovněž sedm obhájených dizertačních prací studentů pracujících v SGS, na které tento projekt navazuje. Nositelem SGS projektu je Filip Řezáč (*1985) a mentorem týmu je Miroslav Vozňák (*1971).
Rok zahájení
2020
Rok ukončení
2020
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam