Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Podpora nového předmětu "Bezdrátové senzorové sítě"
Kód
IRP/2018/208
Předmět výzkumu
Projekt je zaměřen na podporu laboratorní výuky nového předmětu Bezdrátové senzorové sítě, který bude zařazen do stávajícího bakalářského studijního programu Informační a komunikační technologie. Tento předmět je koncipován jako povinně volitelný předmět o rozsahu 2+2 se zařazením do 3. ročníku bakalářského studia tohoto studijního programu. V rámci přípravy nové akreditace se rovněž počítá se zařazením tohoto předmětu do nově připravovaných bakalářských studijních programů na Katedře telekomunikační techniky. Výuka tohoto předmětu bude probíhat v Laboratoři rádiových sítí na Katedře telekomunikační techniky. Pořízené vybavení bude možno rovněž využít při řešení závěrečných prací studentů, případně i v dalších odborných předmětech vyučovaných na Katedře telekomunikační techniky.
Rok zahájení
2018
Rok ukončení
2018
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
IRP
Typ
Rozvojový program IRP
Řešitel
Zpět na seznam