Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Kvazijednomódová optická vlákna pro telekomunikace a distribuované vláknově optické senzory
Kód
GA102/07/1399
Předmět výzkumu
Cílem projektu je návrh a ověření hypotézy o principu a vlastnostech nových vláknově optických struktur vhodných pro přenos na telekomunikační vlnové délce 1310 nm, resp. 1550 nm a zároveň schopných kontinuální distribuované detekce teploty na vlnové délce 850 nm, jejichž vlastnosti (útlum a disperze) budou umožňovat začlenění do sítí (LAN, MAN). Na základě analýzy diferenciálního módového útlumu a vazby mezi módy při limitovaném módovém souboru na vlnové délce 850 nm (kvazijednomódové vlákno) budou navrženy a experimentálně ověřeny vhodné struktury (profily indexu lomu jádra a pláště), vedoucí současně k maximalizaci jejich teplotní citlivosti s možností lokalizace vnějšího teplotního vlivu podél vlákna. Datové sítě s navrhovaným typem vláken dovolí provozovat bez omezení běžnou datovou komunikaci a zároveň mohou sloužit k distribuované detekci vnější teploty, což lze následně využít zejména v opatřeních protipožární prevence.
Rok zahájení
2007
Rok ukončení
2009
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam