Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vývoj honeypotu pro VoIP služby s využitím v síti sdružení CESNET.
Kód
587/2016
Předmět výzkumu
VoIP telefonie je oblastí komunikačních technologií, která se neustále rozvíjí a zároveň je jednou ze stále více vyhledávaných služeb útočníky a zneužití slabin má většinou přímé finanční dopady. Poskytovatelé VoIP telefonie investují nemalé finanční prostředky do rozvoje vlastní síťové infrastruktury a také do její bezpečnosti. Zajistit bezpečnost pro VoIP služby není zcela triviální záležitostí a útoky na telekomunikační řešení stavěné na VoIP technologii budou, s rostoucím počtem uživatelů, přibývat. Z tohoto důvodu je nutné tyto útoky včas odhalit, zaznamenat průběh takovéhoto útoku a následně připravit účinnou obranu proti těmto útokům. Nejlepším způsobem jak monitorovat průběh útoku na VoIP infrastrukturu je VoIP Honeypot. Hlavní motivací vývoje vlastního honeypotu pro VoIP služby je neexistující aktivně se rozvíjející projekt s podobným zaměřením, který by adaptoval nové bezpečnostní hrozby a rozvíjel se podle potřeb telekomunikačního trhu. Honeypot pro VoIP služby je čistě programovou záležitostí a při vývoji takovéhoto řešení se bude vycházet z návrhu orientovaného na virtualizaci a to především s orientací na platformu VMware. Bude vyvinuto řešení založené na linuxové distribuci a bude připraveno ve virtuálním prostředí pro co nejjednodušší nasazení a clusterování samotného řešení.
Rok zahájení
2016
Rok ukončení
2017
Poskytovatel
CESNET
Kategorie
Obecná forma
Typ
CESNET
Řešitel
Zpět na seznam