Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Návrh embedded systému pro sběr dat a detekci bezpečnostních incidentů v počítačových sítích
Kód
514/2914
Předmět výzkumu
Projekt se zaměřuje na metody sběru dat a detekci bezpečnostních incidentů s yužitím jednoduchých síťových sond. Navržené síťové sondy na bází embedded systémů budou umístěný v cílových sítích, kde bude probíhat sběr informací o událostech. Mezi cílovou skupinu budou patřit především IT infrastruktura středních a základních škol. Získána data z distribuovaných síťových sond budou posílána a zpracovávána v serverové částí navrženého systému. Výstupem pak budou exporty do již existujícího systému Warden pro sdílení informací o bezpečnostních incidentech. Navíc budou data o již proběhlých incidentech ze systému Warden dále distribuována mezi správce IT infrastruktury na středních a základních školách prostřednictvím navrženého systému.
Rok zahájení
2014
Rok ukončení
2015
Poskytovatel
CESNET
Kategorie
Obecná forma
Typ
CESNET
Řešitel
Zpět na seznam