Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inteligentní moduly pro komunikace a osvětlování
Kód
TA04021263
Předmět výzkumu
Projekt je zaměřen na aplikovaný výzkum nových aplikací výkonových LED při sloučení dvou základních funkcí, pro které jsou LED určeny. První funkcí je osvětlování a druhou stejně významnou je bezvláknová komunikace mezi koncovými zařízeními (objekty). Hlavní oblasti aplikací jsou inteligentní moduly pro automobilový průmysl s rozvojem funkcí obrysového a denního osvětlení s možností optické komunikace mezi vozidly a vozidly a infrastrukturou, dále zde patří inteligentní moduly pro nejširší aplikace, které využívají sloučení obou základních funkcí (osvětlování a komunikace) do jednoho uzavřeného celku. Zde existuje několik klíčových přístupů k řešení. Využití výkonových LED pro osvětlovací účely je nosným trendem nejen pro automobilový průmysl, osvětlení vnitřních objektů, osvětlení exteriérů. Množství nejrůznějších aplikací, které jsou obsahem sympozií LED Lightning (cca 3-4 ročně) to jen potvrzuje. Zcela novým směrem, který je obsahem projektu, je využití výkonových LED současně pro osvětlování a komunikaci mezi koncovými zařízeními, kterými mohou být jak vozidla, tak LED světla s integrovanou komunikací. Jsou zde dva klíčové přístupy, které patří do oblasti high-tech a budou řešeny v projektu - integrace komunikačních a osvětlovacích funkcí výkonových LED do jedné jako jeden přístup, druhým je vyčlenění úzkého spektra osvětlovací výkonové LED a její náhrada komunikační LED ve stejné spektrální oblasti. Výkonové LED, jejich vlastnosti a aplikace jsou novou a dynamicky se rozvíjející oblastí, což je zřejmé z množství publikací v poslední době, které se objevily na renomovaných sympoziích v zahraničí - SPIE Optics and Photonics (USA), Photonics Europe (Brusel), Security and Defence (USA, Německo, ČR), LED Lightning, speciální časopis věnovaný problematice osvětlení s LED a další. Pro všechny aplikace je typické snížení energetické a materiálové náročnosti při využití jedné z nejprogresívnějších technologií, kterými jsou výkonové LED a jejich aplikace.
Rok zahájení
2014
Rok ukončení
2017
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma
Typ
ALFA - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje (2011-2016)
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam