Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Limity využití mobilních sítí ve statistických šetřeních ČSÚ
Kód
TD03000452
Předmět výzkumu
Současné společenské východisko je, že opatření a politiky ve veřejné správě by měly vést nejen v ČR, ale i v celé EU k novému hospodářskému růstu. Úspěšně čelit inovativním výzvám spočívajících v tzv. inteligentní a udržitelné ekonomice, která podporuje sociální začleňování, znamená využít i nová inteligentní řešení pro rozhodování. Nová technologie zmenší ve vybraných aplikačních případech deficit operativního rozhodovacího procesu spočívající v nedostupnosti, neaktuálnosti, anebo nepřiměřené nákladnosti obstarání podkladů. Cílem projektu je ověřit, do jaké míry může technologie zjišťování a klasifikace populace v území na základě informací agregovaných údajů z mobilních sítí vhodně doplnit, případně nahradit stávající šetření prováděná převážně Českým statistickým úřadem.
Rok zahájení
2016
Rok ukončení
2017
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma
Typ
OMEGA
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam