Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
SIDAS - Systém inteligentní detekce a signalizace kolizních stavů pro zvýšení traťové bezpečnosti
Kód
FV10396
Předmět výzkumu
Cílem projektu je zlepšit bezpečnost provozu na železničních tratích a to především ve smyslu zabezpečení železničních přejezdů. V poslední době jsme svědky vzrůstající neukázněnosti účastníků silničního provozu zvláště při přejíždění a přecházení nechráněných, ale v mnoha případech i chráněných křížení železnice a silnice. Přestože jsou v těchto místech instalována jasně viditelná dopravní značení, a to včetně světelné signalizace a závor, dochází ke škodě na majetku a ke ztrátě lidských životů. Tento projekt vyvine prevenční detekční systém, který s velkou mírou jistoty dokáže určit, zda situace na konkrétním přejezdu hrozí kolizí. Budou kombinovány různé metody senzoriky a počítačového vidění, které dokáží eliminovat vliv rušivých vlivů (déšť, mlha, tma, sníh) na schopnost rozpoznat objekty na přejezdu a pohyb vlaků v okolí. Je zřejmé, že situaci (člověk v kolejišti, závory dole, vlak se blíží) není možné detekovat jen jediným senzorem. Hodláme zkombinovat pohled z několika kamer s infračerveným nočním viděním instalovaných v prostoru přejezdu, interferenčního měření přítomnosti člověka nebo dopravního prostředku v kolejišti a bezkontaktní interferometrické měření pohybu vlaků na trati. Jako doplňkový způsob detekce bude použit lidar, pokud to situace bude vyžadovat. Interferometrická detekce přítomnosti objektů, pohybu, rychlosti a typu vlaku, využívá měřitelných změn v přenosu světelného paprsku optickým vláknem. Detektor může být umístěn v zemi až 5 metrů od kolejového svršku a nemusí být s ním fyzicky propojen. Jednotlivé indicie o možné kolizi budou vyhodnoceny pomocí expertního systému a v případě, že hrozba kolize bude reálná, bude vyvolán poplach a zároveň odeslán automatický signál k zastavení vlaku. Zásadní inovace v projektu je využití optického interferometru v kombinaci s počítačovým viděním a expertním systémem. Systém bude schopen autonomně hlídat desítky a stovky přejezdů, pokud budou tyto vybaveny potřebnou senzorikou.
Rok zahájení
2016
Rok ukončení
2019
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kategorie
Obecná forma
Typ
EB - OP PIK
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam