Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Specifický způsob odbavení cestujících a počet přepravených cestujících
Kód
TB0500MD011
Předmět výzkumu
Trh s mobilními telekomunikačními službami v EU se jeví jako plně saturovaný (včetně ČR), kde aktuální počet aktivních SIM karet převyšuje 130% počet obyvatel. V ČR počet aktivních SIM karet převyšuje počet obyvatel a dle statistiky ČSÚ dosahuje penetrace mobilních telefonů více jak 92% u věkové skupiny 16-74 let. Na základě tohoto předpokladu je možné převést problém mapování časoprostorové mobility obyvatel na problém mapování časoprostorové mobility jednotlivých mobilních telefonů. Inovativnost projektu spočívá v řešení projektu formou vytěžení výsledků projektů, které byly realizovány na základě zpracování lokalizačních a provozních dat z mobilní sítě za účelem získání informace o mobilitě uživatelů v území a čase (viz referenční projekty). Další zevrubnou analýzou výsledků těchto projektů, při znalosti způsobu a okolnostech jejich vzniku, je možné splnit požadované cíle projektu. Použitá metoda je unikátní v tom, že staví na reálných možnostech mobilních sítí.
Rok zahájení
2016
Rok ukončení
2016
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma
Typ
ALFA - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje (2011-2016)
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam