Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vývoj pokročilých průmyslových senzorů a rozšíření portfolia IoT služeb
Kód
EG16_084/0009815
Předmět výzkumu
Cílem projektu je vývoj senzorických systémů v oblasti IoT (Internet of Things) pro využití v uzavřených ekosystémech zákazníků, kteří preferují kompletní řešení ve své interní infrastruktuře bez nutnosti komunikovat s cloudovými řešeními třetích stran. Hlavním záměrem je realizace systémů mimo jiné pro bezdrátový odpočet vodoměrů, kontrolu nelegální těžby dřeva, vývoj senzorických čidel pro detekci požárů a senzorů v podobě parkovacích čidel. Tyto systémy budou sestávat ze senzorů a čidel, u nichž je třeba provést aplikovaný výzkum efektivního šíření signálu a hardwarového návrhu, kde lze za příklad uvést mimo jiné indukční odečet otáček, jenž by vedl k omezení chybovosti doposud používaných optických čidel. Tyto senzory doplní komplexní komunikační infrastruktura, jejíž koncepce bude reflektovat potřeby moderních komunikačních systémů a bude tak znamenat velký kvalitativní skok oproti doposud vyvinutým systémům, které bezpečnost buďto neřeší vůbec, nebo jen okrajově z důvodů obtížné implementace do protokolů pro sítě typu LPWAN (Low Power WAN).
Rok zahájení
2017
Rok ukončení
2020
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kategorie
Obecná forma
Typ
TIP
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam