Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vývoj metody zrychleného stárnutí pasivních fotonických komponent se zaměřením na provozy se zvýšeným výskytem ionizujícího záření.
Kód
TK01020162
Předmět výzkumu
Koncepce i cíle předloženého projektu souvisí s nynější situací a budoucností optických sítí a využitím datových a senzorických systémů na bázi vláknové optiky pro jaderné elektrárny. Základním výsledkem výzkumu bude metodika, která přinese znalosti a dovednosti v problematice řízeného stárnutí prvků pasivních optických sítí. Metodika a nabyté znalosti budou využity spolupříjemcem při tvorbě programu řízeného stárnutí optických sítí na JE a při kvalifikačních zkouškách pro použití v bezpečnostních systémech JE. Dosažené znalosti naleznou uplatnění při výstavbě a monitorování provozních stavů v telekomunikačních sítí a vláknově senzorických sítí a zároveň umožní rozšířit spolupráce hlavního příjemce s průmyslovými partnery. V rámci projektu bude vyvinuta metodika umožňující hodnocení dosud nehodnocených prvků optických sítí bezpečnostních systémů JE. V rámci vývoje metodiky budou testovány vhodné charakteristiky, které by se měnily s časem a stupněm zestárnutí optického systému. Při měření v provozu je tak možno z dané veličiny určit aktuální stav a predikovat zbytkovou životnost. Znalost zbytkové životnosti je také klíčovou charakteristikou ve stávajících telekomunikačních sítích.V rámci projektu bude vyvinuta metodika umožňující hodnocení dosud nehodnocených prvků optických sítí bezpečnostních systémů JE. V rámci vývoje metodiky budou testovány vhodné charakteristiky, které by se měnily s časem a stupněm zestárnutí optického systému. Při měření v provozu je tak možno z dané veličiny určit aktuální stav a predikovat zbytkovou životnost. Znalost zbytkové životnosti je také klíčovou charakteristikou ve stávajících telekomunikačních sítích.
Rok zahájení
2018
Rok ukončení
2021
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma
Typ
THÉTA (2018-2031)
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam