Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Rozvoj experimentální IoT sítě CESNET na platformě LoRa-WAN
Předmět výzkumu
Cílem předkládaného projektu je rozšířit akademickou experimentální síť s využitím otevřených platforem bran (gateway) a koncových zařízení sítě Internetu věcí (IoT) na platformě LoRa-WAN. Tento projekt přímo navazuje na projekt č. 600/2017 s názvem "Pilotní projekt využití infrastruktury sdružení CESNET pro síť Internetu věcí (IoT)" podpořený v roce 2017 Fondem rozvoje CESNET. Experimentální síť bude propojovat tři univerzitní pracoviště (VŠB - TU v Ostravě, SU v Opavě a Karviné) prostřednictvím národní výzkumné a vzdělávací sítě CESNET. Hlavním cílem je zdokonalit v pilotním projektu vyvinutou přístupovou bránu s ohledem na spolehlivost v provozním režimu 24/7. Projekt umožní vybudovat testovací platformu a ověřit provozování experimentálních technologií pro IoT propojených přes síť národního výzkumu NREN (National Research and Education Network).
Rok zahájení
2018
Rok ukončení
2019
Poskytovatel
CESNET
Kategorie
Obecná forma
Typ
CESNET
Řešitel
Zpět na seznam