Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Hybridní metalicko-optické systémy s korigovaným provozem na vyšších vrstvách
Kód
650/2019
Předmět výzkumu
Předkládaná projektová žádost navazuje na řešení projektů (429/2017 a 614R1/2017), které již v minulosti byly řešeny a měly za úkol provést úvodní experimentální a simulační měření s cílem dosažení pokročilejších měření. Rozvoj požadavků koncových uživatelů po dostupné šířce pásma, kapacitě datové sítě či přenosové rychlosti zásadním způsobem roste, jak jsou implementovány nové typy pokročilých real-time služeb v rámci nově budovaných sítí NGA/NGN. Cílem řešitelského kolektivu je provádět pokročilá měření, dle schválených norem a předpisů pro operátory s cílem dosažení různých typů scénářů hybridních topologií tvořených xPON, xWDM a xDSL systémy. Nedílnou součástí těchto nových služeb je nastavení pravidel řízeného provozu skrze precedence (prioritizace) IP paketů v síti pro konkrétní typ služby/protokolu, což bude hlavním bodem zájmu řešitelského týmu. Další cíle jsou vedeny směrem k zatížení sítí a vyhodnocení jejich parametrů na základě sofistikovaných měřicích metod.
Rok zahájení
2019
Rok ukončení
2022
Poskytovatel
CESNET
Kategorie
Obecná forma
Typ
CESNET
Řešitel
Zpět na seznam