Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vývoj externích modulů TAMAS II
Kód
EG19_262/0020122
Předmět výzkumu
Tento projekt se zabývá vývojem dvou nových zařízení s integrovaným software – virtuální metrologická tiskárna a OPC UA server pro měřící zařízení AccuLoad, MicroLoad a dále se zabývá vývojem hlasové biometrie a integrací do systému TAMAS 6. TAMAS je systém pro automatizaci a řízení distribuce pohonných hmot na skladech PHM a v rafinériích. TAMAS je zkratkou názvu Tank farm Automation and Management System, registrovanou známkou VAE CONTROLS. Projekt se zaměřuje na tyto oblasti: • Digitalizace metrologických tisků; • Umožnění automatických auditů z metrologických tisků a transakčních logů; • Umožnění integrace zařízení AccuLoad a MicroLoad pomocí technologie OPC UA; • Využití hlasové biometrie pro identifikaci osob oprávněných k odběru PHM;
Rok zahájení
2020
Rok ukončení
2021
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kategorie
Obecná forma
Typ
EB - OP PIK
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam