Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Systém pro predikce vývoje dynamiky dopravnı́ch proudů založené na hluboké neuronové síti
Kód
CK01000139
Předmět výzkumu
Cílem projektu je vytvoření SW modulu pro predikci vývoje dynamiky dopravních proudů (DP) založeného na strojovém učení, hluboké neuronové síti. Výsledkem budou nástroje pro predikci chování DP pro různé typy komunikací při různých situacích a časové intervaly založené na všech dostupných vstupech (včetně stanovení váhy konkrétních vstupů), a obsáhlé databázi historických dat. Jedním z klíčových vstupů (nejméně prozkoumaným) je analýza vlivů počasí, kterou se bude projekt zabývat na úrovni analýzy přesnosti meteorologických modelů a jejich využitelnosti pro predikční neuronovou síť. Výsledek projektu bude vycházet z výzkumu opakovaných událostí a učení neuronových sítí a hledání možné komplementarity s využívanými makroskopickými nástroji, které se pro predikci dopravy dnes využívají.
Rok zahájení
2020
Rok ukončení
2023
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma
Typ
Doprava 2020+ (od r. 2020)
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam