Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Kybernetická bezpečnost sítí v postkvantové éře
Kód
VJ01010008
Předmět výzkumu
Projekt je zaměřen na strategický dlouhodobý výzkum a vývoj systémů pro zabezpečení moderních komunikačních sítí. Projekt poskytne reálná data o efektivitě a připravenosti systémů pro zajištění bezpečnosti zejména kritických komunikačních sítí, umožní ověření praktické uplatnitelnosti QKD (kvantového ustanovení klíčů) a PQC (postkvantové kryptografie) v reálných aplikacích specifických pro ČR a bude dále rozvíjet témata, ve kterých je ČR svým výzkumem jedinečná (např. optické senzory, hardwarově akcelerované šifrování na rychlostech nad 100 Gbps, přenosy ultrastabilních veličin atp.). Mimo klíčových výzkumných témat identifikovaných výše obsahuje projekt také aktivity zaměřené na vzdělávání a praktické školení odborníků z praxe, zejména ve státní sféře.
Rok zahájení
2021
Rok ukončení
2025
Poskytovatel
Ministerstvo vnitra
Kategorie
Obecná forma
Typ
VJ - Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1)
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam