Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Bezkontaktní testování mechatronických výrobků s využitím umělé inteligence
Kód
EG20_321/0024545
Předmět výzkumu
Výstupem projektu je dopplerovský laserový vibrometr na bázi komerčního infračerveného laseru pro optické komunikační sítě. Důvodem výzkumu je identifikovaná díra na trhu, kterou žadatel identifikoval na základě spolupráce se společnostmi působících v oblasti automobilového průmyslu, zejména testování technologií v elektromobilech a hybridních automobilech. Tišší chod, který je výsledkem konstrukce elektromobilů způsobuje problémy v procesu výroby (a testování) jednotlivých částí, protože ostatní prostředí průmyslové výroby je hlučné. Jedním z řešení je stavba odhlučněných boxů, které odstíní vnější hluk, což je dražší a prostorově náročné řešení. Kromě toho současné fyzikální metody nejsou dostatečně účinné pro měření vibrací v technologicky kvalitativně náročných průmyslových odvětví a nemají takovou účinnost, jakou odvětví vyžaduje. Poslední identifikovaný problém je neexistence jednoho koherentního a pro průmyslové podniky všeobecně použitelného řešení/produktu. Většina je sestavena z více části a vstupů, zatím co naše řešení díky novému fyzikálnímu přístupu k měření vibrací může být zapojeno jako samostatná „krabice“ na výrobní lince anebo v její blízkosti a bez nutnosti přidání odhlučněních boxu a propojení s neuronovými sítěmi bude schopno generovat a vyhodnotit rychlost vibrací a díky tomu identifikovat nekvalitní výrobky. Celé SW řešení bude zároveň samoučící, ukládáním dat do knihovny je schopno doučit se z vad jednoho výrobku po změně měřícího místa nebo rozmístění snímačů a sdílením dat z kmenové knihovny dále nabízet neustále zlepšování funkčnosti.
Rok zahájení
2021
Rok ukončení
2023
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kategorie
Obecná forma
Typ
Program výzkumu a vývoje OPPIK – Aplikace
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam