Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace portfolia produktů podporujících opatření proti šíření epidemií
Kód
EG20_321/0024386
Předmět výzkumu
Hlavním uchazečem projektu (koordinátorem) je společnost Solidus Tech s.r.o. Dalším účastníkem projektu je výzkumná organizace, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, obě z Moravskoslezského kraje. Konec roku 2019 spolu s rokem 2020 přinesl lidstvu obrovské ponaučení ve smyslu nepodceňování jakýchkoliv potenciálních zdravotních hrozeb. Cílem předkládaného projektu proto bude výzkum a vývoj produktu, který bude zásadním způsobem podporovat opatření proti šíření potenciálních globálních zdravotních epidemií. Kromě čistě zdravotního cíle si náš projekt klade za cíl i vytvořit zařízení, které zamezí totálnímu nebo částečnému vypnutí ekonomiky (uzavření provozu různých společností, úřadů, zdravotních zařízení, škol atp.) v různých státech světa tak, jak se tomu stalo v době koronavirové krize na jaře i na podzim roku 2020. Z hlediska vypnutí ekonomiky máme přirozeně na mysli nejen zastavení cash-flow/provozu různých společností (za kontinuálního pobírání platu zaměstnanci), ale také pozastavení/ponížení odvodů z mezd, snížení daní z příjmů atp. Finanční bilance po zastavení velkých podniků v přímých nákladech se mnohdy dostává na neuvěřitelná čísla. Produkt necílí na širokou veřejnost (tak jako např. eRouška, Mapy v roušce, různé formy individuálních náramků bez systému), ale na zaměstnance velkých firem či závodů, lékařský personál, žáky a studenty, pracovníky velkých úřadů či klienty zařízení pro seniory nebo hospitalizované klienty. Hlavní část projektu se bude zabývat vývojem prototypu nositelného zařízení (wearables) a jeho systému. Zařízení bude umožňovat mj. měření vzdálenosti mezi jednotlivými zařízení za účelem detekce blízkosti jiné osoby (z důvodu povoleného nebo doporučeného rozestupu, družnosti a vysledování kontaktu jednotlivých osob) či monitoring fyziol-gických parametrů osoby (teplota, detekce kašle, detekce neobvyklého chování – pád, rychlost chůze, počet kroků, do budoucna potom – není součástí tohoto projektu – potenciálně tlak a tep). Součástí projektu je informační systém pro uchování a analýzu sesbíraných dat, na jehož základě budou moci být automaticky vyhodnoceny některé osoby jako rizikové, a tak jim bude nasazena osobní karanténa. Tak dojde k včasnému zachycení potenciálně infekčních osob i vytipování kontaktů, na které mohly dotyčné osoby přenést nákazu. Zařízení bude maximálně využitelné zj. v provozech / na místech, kde není standardem (případně to ani není možné) nosit nepřetržitě u sebe mobilní telefon a zároveň se na tomto místě setkává nepřeberné množství navzájem známých i cizích lidí. Součástí projektu je i aplikace pro samotné uživatele, kde mohou osoby průběžně samy sledovat svůj zdravotní stav a data zde získaná později využít i pro vlastní léčebné účely. V úvodní části projektu bude proveden urychlený vývoj prototypového HW řešení tak, aby bylo co nejrychleji možné aplikovat řešení do reálného provozu. V prvotní fázi projektu budou data vydolovaná z HW podrobena zdravotním i IT analýzám tak, aby v následných fázích bylo celkové řešení optimalizováno jak z pohledu ultra nízké spotřeby HW, tak z pohledu zmíněných algoritmů symptomů případného onemocnění. Též bude zautomatizován tok dat v rámci celého systému. Výsledný produkt by měl být uceleným systémem se zařízením, které nebude svého uživatele (jednotlivce) ani omezo-vat, ani obtěžovat. Předmětem výzkumu a vývoje proto bude i jeho konstrukce z hlediska ergonomie a uživatelského pohodlí. V rámci předkládaného projektu proto mluvíme vždy o zařízení či produktu, neomezujeme se na předpoklad, že produkt může být zařízením umisťovaným např. pomocí šňůrky na krk, zařízením určeným do kapsy (problematické zj. u žen, často nemají kapsy), náramkovým zařízením (v některých provozech může být nebezpečné) – toto ještě přesně nevíme a jedná se o jeden z důležitých předmětů testování, zkoumání a externích konzultací. Důležité je na tomto místě zmínit, že výstupem projektu není zařízení, ale ucelený systém, jehož je nositelné zařízení součástí. Zájem o očekávaný výsledek projektu již nyní projevil jeden z největších moravskoslezských zaměstnavatelů, se kterým uchazeč na toto téma vedl rozhovor. Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s r.o. (HMMC), se sídlem v průmyslové zóně v Nošovicích, byla založena 7. 7. 2006. Hyundai v Nošovicích je atraktivním zaměstnavatelem pro občany ČR a zejména pro obyvatele Moravskoslezského kraje, 97 % zaměstnanců tvoří občané České republiky. Samotná auto-mobilka byla do regionu následována i několika subdodavateli, dohromady vytvořila značka Hyundai v Moravskoslezském kraji téměř 12 000 pracovních míst.
Rok zahájení
2021
Rok ukončení
2023
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kategorie
Obecná forma
Typ
Program výzkumu a vývoje OPPIK – Aplikace
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam