Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Monitorování polohy příslušníků složek IZS i během zásahu v rozsáhlých budovách s využitím prvků umělé inteligence
Kód
VJ02010037
Předmět výzkumu
Projekt se zaměřuje na VaV a realizaci systému monitorování pohybu příslušníků složek Integrovaného záchranného systému (IZS) při jejich nasazení při likvidaci mimořádných událostí. Účelem systému je zprostředkovat a zlepšit vzájemnou proinformovanost v týmu zasahujících osob, koordinaci nasazených záchranných týmů a zvýšit úroveň bezpečnosti zasahujících záchranářů. Výstupy z projektu budou využitelné i při likvidaci mimořádných událostí v neznámých objektech s rozsáhlou a komplikovanou dispozicí, ve zřícených objektech, nebo i podzemních prostorách (jeskynní systémy, kolektory apod.). Pro zajištění přesnosti, spolehlivosti a dostupnosti bude systém využívat moderních metod fúze inerciálních dat a dat z rádiových měření, které budou dále rozšířeny o algoritmy umělé inteligence (AI). Ty budou zpracovávat data ze senzorů nesených zasahující osobou pro účely monitorování jejího pohybu a stavu, a aktualizaci přehledové situace o stavu prostředí, jeho analýzy, identifikaci hrozeb a predikci vývoje situace. Tyto funkcionality umožní veliteli zásahu lepší koordinaci činností a sníží rizika související s pohybem v nebezpečných prostorách. Jednotlivé fáze VaV budou řešeny v úzké spolupráci mezi výzkumnými týmy a týmem hasičského záchranného sboru (HZS), který se bude aktivně podílet rovněž na reálném odzkoušení navrhovaného systému. V první fázi projektu budou vyvinuta dílčí zařízení nutná pro komunikaci a monitorování pohybu ve venkovních prostorách, ze kterých bude v druhé fázi vyvinut finální systém schopný provozu i ve vnitřních prostorách. Cílem projektu je daný systém nejen navrhnout, ale i prakticky realizovat a v reálných podmínkách během zásahů HZS v závěrečné fázi řešení projektu i ověřit.
Rok zahájení
2022
Rok ukončení
2025
Poskytovatel
Ministerstvo vnitra
Kategorie
Obecná forma
Typ
VJ - Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1)
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam