Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Optovláknové senzorické systémy III
Kód
SP2023/039
Předmět výzkumu
Motivací předkládaného projektu je plynule navázat na původně řešený projekt „Optovláknové senzorické systémy II“, který byl zaměřen na oblast jak základního, tak aplikovaný výzkumu s využitím optických vláken a optovláknových senzorů. V rámci projektu „Optovláknové senzorické systémy III“ se tak předpokládá pokračovat ve spolupráci s firemní i vědeckou komunitou zejména v níže uvedených oblastech: • Neinvazivní monitorování vitálních funkcí lidského těla (Magnetická rezonance, spánková laboratoř apod.) • Monitorování vybraných veličin dopravního provozu (tramvajový provoz, vlakový provoz, provoz v metru) • Geotechnické aplikace a technická seismicita (tunelové stavby, technické odstřely, vertikální a horizontální inklinometrie apod.) • Bezpečnostní aplikace (Termální uložiště, perimetrické aplikace, modulární systémy apod.) • Chytré město či průmysl 4.0 (Moderní komunikační a nekomunikační systémy a prediktivní údržba) • Stavebnictví (Konstrukce dřevostaveb, teplotní zrání betonu apod.)
Rok zahájení
2023
Rok ukončení
2023
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam