Skip to main content
Skip header
Title
Rozvoj moderního přístrojového vybavení pro výuku měření v oblasti informačních a komunikačních technologií
Code
ROZPR2007/216
Solver
Start year
2007
End year
2007
Proposer
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
Obecná forma (normální záznam)
Type
Rozvojové projekty MŠMT
Research at www.rvvi.cz (RIV)
Back